– Flere trusler på flerkulturelle skoler

Homoer på skoler med mange innvandrerelever blir oftere truet med vold enn homoer somgår på skoler med mange etnisk norske elever. Det er inntrykket til organisasjonen Skeiv Verden.

– Det virker som det er flere voldstrusler mot homoer på skoler med mange elever med etnisk minoritetsbakgrunn, sier Magne Richardsen i Skeiv Verden.

Ikke likestilling
Han mener likestillingen mellom homofile og heterofile ikke har kommet like langt på
flerkulturelle skoler som på andre skoler.

– Synet på seksualitet og kjønn er annerledes på skoler med mange innvandrerelever. Det
speiler nok mer samfunnet i hjemlandene til mange av elevene, hvor mannsjåvinisme og
patriarkalisme er mer utbredt enn i Norge, sier Magne Richardsen.

Selv om det kan virke som en bagatell for andre, kan det å unnlate å kommentere homofobiske ytringer være alvorlig for en som er homo.

Skeiv Verden har søkt om midler til å starte ungdomsgrupper ved flere videregående skoler.
Erfaringen er at skolene i mange tilfeller verken tar diskriminering eller voldstrusler mot homoer alvorlig nok.

– Hadde det vært rasistiske ytringer ville de mest sannsynlig ha blitt tatt alvorlig med en gang, sier Richardsen.

Ta kommentarene
Det kan være mye frykt forbundet med å være ærlig om seg selv å stå fram som homo.
Homoer i skapet leter hele tiden etter tegn og signaler fra omgivelsene om hvordan de blir tatt imot dersom de kommer ut. Derfor mener Skeiv Verden at lærere bør være ekstra positive til homofili. Det handler først og fremst om å slå ned på homofobiske kommentarer.

– Selv om det kan virke som en bagatell for andre, kan det å unnlate å kommentere
homofobiske ytringer være alvorlig for en som er homo. Her blir jeg ikke godtatt, tenker
vedkommende. Mobbing er alltid skoleledelsens ansvar, sier Magne Richardsen.