Strengere politikk for innvandrere

Trhas Mesfun Gebru (fra venstre), Vian Mohammed Hewell og Hla Thein Tin synes det er greit at Arbeiderpartiet vil ha 600 timer med språkopplæring og eksamen for innvandree. Men da må de få god nok opplæring
Foto: Samer Shorok
Arbeiderpartiet har laget 99 forslag til politikk for innvandrere. Partiet vil at innvandrere skal bestå en norskprøve for å få lov til å bli norske statsborgere.

Det er utenriksminister Jonas Gahr Støre som har ledet arbeidet med å lage forslag til ny integreringspolitikk. Han har ledet en gruppe som heter integreringsutvalget. Utvalget vil at alle innvandrere skal ta 600 timer norsk. Det er dobbelt så mye som nå.

Arbeiderpartiet skal diskutere forslagene fra utvalget på landsmøtet i april.

Vanskelig
– Det kan være vanskelig for mange å komme til alle timene, men det er bra med mer undervisning fordi det er veldig vanskelig å lære norsk.

Vi skulle ønske vi hadde mer muntlig opplæring.

Det sier Trhas Mesfun Gebru, Vian Mohammed Hewell og Hla Thein Tin. Utrop møter damene på Rosenhoff voksenopplæring for damer i Oslo.

Damene forteller at de har ansvar for barn og mann. Det gjør det vanskelig å møte opp til alle timene.

De mener likevel at 600 timer med språkopplæring høres bra ut. De synes også det er greit at de må ta eksamen i norsk før de kan få statsborgere. Men da må opplæringen være god nok.

– Vi skulle ønske vi hadde mer muntlig opplæring. Men vi kunne ikke tenke oss å  ta eksamen i muntlig norsk. Det er jo det Ap foreslår. Det blir veldig vanskelig med muntlig eksamen etter bare 600 timer, sier damene.

Mange av damene ville gjerne hatt flere dager med undervisning å velge mellom. Da ville det vært lettere å kombinere opplæringen med familielivet.

Ansvarlig
– Alle som har rett og plikt til undervisning, kan få 3000 timer med norskundervisning, sier Torild Löfwander. Hun er leder for Oslo VO Rosenhof avdeling Sentrum. Det er bare innvandrere som har vært i Norge i mindre enn fem år som kan få 3000 timer. Og det blir slutt på dette neste år.

Löfwander synes at regelen om at du må ta norskopplæringen innen fem år ikke er så bra. Når kvinnene får barn, må de slutte på norskkurset.

De som bare har plikt og ikke rett til norsk, må betale femti kroner i timen.

– Dette kan bli veldig dyrt. Det blir særlig dyrt for dem som ikke har noe utdanning fra før, fordi de ofte må ta flere undervisningtimer.

Löfwander synes det er bra at Ap vil alle må ta norskkurs. Hun mener at 600 timer er bedre enn 300. Det vil motivere elevene mer. Löfwander synes også det er bra at Ap vil kreve bestått muntlig eksamen for å få norsk statsborgerskap.

I dag må du ta 250 timer norsk og femti timer samfunnskunnskap for å kunne få norsk statsborgerskap. Men du trenger ikke å ta eksamen for å bli statsborger.


Dyrt med norsk for arbeidsinnvandrere

Mange innvandrere får ikke gratis opplæring i norsk. Olga Lebedeva ønsker å lære norsk, men må betale rundt ti tusen kroner for det. Hun kom til Norge i mars 2010 og har kjæreste i Norge.

– Jeg ønsker å begynne på nivå to i språkopplæring. Jeg har snakket med Drammen kommune, og det begynner et kurs i mars. Det koster 10 500 kroner, sier Lebeveda.

Hun synes det blir dyrt. Lebeveda har også snakket med voksenopplæringen i Svelvik kommune. Det var samme prisen der også. Hun kan også ta et intensivkurs som går hver dag over tre uker. Det koster 3500 kroner. Det er en pris hun kan leve med.

– Jeg har et barn, så det kan bli vanskelig å bli borte fra henne lenge. Siden jeg er fra Latvia, har jeg ikke rett til språkopplæring som andre innvandrere. Hvorfor er det egentlig sånn? spør hun.
 
Lebeveda hadde jobb da hun kom til Norge. I dag har hun praksis hos et reisebyrå. I desember hadde hun ekstrajobb på et hotell.

– Medarbeideren min synes jeg er flink, men han anbefaler meg å ta språkkurs, forteller Lebeveda.

Hun synes det er vanskelig å skrive norsk. Det som gjør at hun ikke får fast jobb, er at hun ikke kan nok norsk, forteller hun.

Spørsmål til artikkelen
1. Hvem er utenriksminister i Norge?
2. Hvilket parti tilhører han?
3. Hva foreslår integreringsutvalget?
4. Hvor mange forslag har utvalget laget?
5. Hvor er Torild Löfwander leder?
6. Hvor mange timer norsk og samfunnskunnskap må du ta i dag for å få statsborgerskap?

Svar
1. Jonas Gahr Støre
2. Han tilhører Arbeiderpartiet (Ap)
3. Utvalget foreslår at alle innvandrere skal ta 600 timer norsk og at de må bestå en norskprøve for å få statsborgerskap.
4. 99
5. Hun er leder for Oslo Voksenopplæring Rosenhof avdeling Sentrum.
6. 250 timer norsk og femti timer samfunnskunnskap