På skolebenken om integreringspolitikk

Mange EU-land har innført restriksjoner pÃ¥ arbeidsinnvandringen fordi de har stor arbeidsledighet selv. lead Mange små kommuner i Norge opplever stor befolkningsvekst og bedre tilgang til arbeidskraft i takt med innvandringen
Amit Ighani, leder for ungdomsfylkespartiet, er ansvarlig for skoleringen. Medlemmene fikk informasjon om hva Unge Høyre står for, og en opplæring i hvordan de skal takle spørsmål og svar når de blir utfordret om temaet. Aghani orienterte om de store linjene i Høyres politikk.
– Som i alle andre ungdomspartier er det behov for  å samles og diskutere politikk. Ungdommene syntes det var veldig interessant. Temaet er svært aktuelt, ikke minst på grunn av mediedekningen de siste månedene, Da er det viktig å klargjøre hva vi som ungdomsparti mener, sier han, til eub.no.
Fokus på arbeidsinnvandring
Ighani satt i innvandrings- og integreringskomiteen i Unge Høyre som var med på å utarbeide programmet som ble vedtatt på landsmøtet i juni.
– At vi har en mening om dette temaet er viktig. Ungdommer går på skoler og vanker i miljøer med et stort flerkulturelt innslag og mangfold. De tar stilling i debatten, er med på det som skjer og derfor må vi informere. Unge Høyre har en litt mer liberalt syn enn Ap fordi vi er åpne for arbeidsinnvandring. Vi setter likevel strenge krav til integrering uten å være helt Frp, sier han til eub.no