Heller dialog enn debatt

UngDialog satser på fellesforståelse blant ungdommer med ulike tro- og livssyn. Bildet er tatt under stiftelsesmøtet 16. februar på Håndverkeren i Oslo.
Foto: ungdialog.no
16. februar ble UngDialog, et nytt nettverk av unge med ulik religions- og livssynsbakgrunn, stiftet. Irene Incerti, leder i interimsstyret for UngDialog, sier til utrop.no at denne nye satsingen kommer som følge av at det hittil ikke har eksistert dialogtiltak for unge, men bare for voksne. UngDialog har organisert fire minidialoger fra august til og med […]

16. februar ble UngDialog, et nytt nettverk av unge med ulik religions- og livssynsbakgrunn, stiftet. Irene Incerti, leder i interimsstyret for UngDialog, sier til utrop.no at denne nye satsingen kommer som følge av at det hittil ikke har eksistert dialogtiltak for unge, men bare for voksne.

UngDialog har organisert fire minidialoger fra august til og med november 2010. Incerti sier alle som er interesserte i tros- og livssynsspørsmål er velkomne.

– Idéen om UngDialog oppsto i 2009, og ble i februar 2010 presentert til ungdomsrepresentanter fra flere tro og livssynsorganisasjoner. Siden dengang har en arbeidsgruppe stablet det hele på beina, og nå har vi et interimstyre som skal videreføre arbeidet, sier Incerti.

Lærte av hverandre: kunst mot fordommer var regelen under gruppeutvekslingen i Drammen.
Foto : intermezzo-ungdom.com

Etter årsskiftet har UngDialog begynt med minidialoger hos Antirasistisk Senter, hvor de i gjennomsnitt har hatt 15 deltagere fra rundt 10 forskjellige trosamfunn og
livssyn.

Incerti mener behovet er stort for et slikt forum.

– Erfaringen jeg har, er at folk kommer nærmere hverandre gjennom å prøve å forstå enn gjennom usaklig debatt. Vi vil bidra til at folk har bedre kjennskap til hverandres livssyn, noe vi anser som viktig i det nye, mangfoldige Norge, fastslår hun overfor utrop.no.


Kunst mot fordommer

Intermezzo Ungdomsorganisasjon avholdt nylig en gruppeutveksling med formålet om å øke den flerkulturelle bevisstheten blant ungdommer fra ulike europeiske land. Utvekslingen ble avholdt 9-12. februar i Drammen, og deltagerne kom fra Norge, Tyrkia, Latvia og Litauen.
Under temaet “Cities, Symbols and their identity” lærte deltakerne gjennom en logokonkurranse om Drammen som flerkulturell by.

Innenfor alle deltakergruppene var det «godt og blandet», ifølge leder i Intermezzo, Diyadin Altuntop.

– Innenfor gruppen vår hadde vi både etnisk norske, tyrkere og andre minoriteter. Hos latvierne var noen av ungdommene etnisk russiske og i den tyrkiske gruppen var det flere med kurdisk bakgrunn.

Altuntop sier språkproblemene var største utfordring under utvekslingen i Drammen. 

–Tyrkerne snakket nesten ikke engelsk i det hele tatt, i motsetning til folk fra de andre gruppene. Heldigvis fikk vi løst dette ved å bruke aktiv kommunikasjon, spesielt kroppspråk og tegninger, sier han.

Altuntop sier formålet med utvekslingen var å gi ungdommene sjansen til å bryte fordommer på tvers av landegrenser. Fremtidsplanene til Intermezzo er forlengst lagt opp. I juni skal en ny gruppe med ungdomsleder og deltakere til den sør-østlige kystbyen Diyarbakir for en ny gruppeutveksling.