Utelivsdiskriminering til livs

Norge er et av de rikeste landene, men er samtidig et av de landene som er dårligst på tilrettelegging for funksjonshemmede.

Allerede i 2004 gjorde Utrop noen stikkprøver på enkelte utesteder, og avslørte diskriminering på grunnlag av hudfarge. Tre afrikanske par fikk ikke komme inn på fire av fem utesteder med den begrunnelsen at det var privatfest, eller at de ikke hadde på seg riktig type sko. Da en hvit journalist prøvde å komme inn på de samme utestedene, var det ingen spørsmål.

Nå syv år senere gjør Antirasistisk senter en liknende test. Ved å lage to kontrollgrupper, en bestående av ungdom med mørk hud og en ungdomsgruppe med hvit hud testet de utelivet i Oslo. Senteret konstaterte sannsynlig diskriminering ved tre av fem utesteder. Liknende tester ble gjort i 20 andre byer i Europa i regi av Europeisk antirasistisk organisasjon og European Grassroots Antiracist Movement. 

Diskriminering på grunnlag av hudfarge som er så synlig for alle tilstedeværende, er direkte krenkende og bidrar til å skape avstand til det norske samfunnet. Denne rasismen er så tydelig og direkte at den som blir rammet føler det på kroppen hva det vil si å være mørk i dagens Norge. 

Likestillingsombudet må komme sterkere på banen med kontroller av utesteder.

Alkoholloven er blitt strammet inn siden 2004. Utesteder kan miste skjenkebevilgningen om de blir tatt for diskriminering. Det finnes altså allerede en lov som forbyr utested-diskriminering. Men likevel er denne typen diskriminering vanskelig å oppdage, klage på og få dømt. Et av tiltakene som Antirasistisk Senter foreslår, er at eventuelle gjestelister, krav til klestyper, aldersgrense, hvilken type legitimasjon som aksepteres og lignende skal henges på døra og være lett synlig. 
Utrop mener også at Likestillingsombudet bør nedsette komiteer som sjekker utesteder med regelmessige intervaller. Ombudet bør spesielt følge opp dersom enkeltpersoner som utsettes for diskriminering klager på enkelte utesteder til ombudet. 
En annen gruppe som er rammet av denne typen diskriminering, er funksjonshemmede. Loven som skulle gjøre utelivsforholdene bedre for rullestolbrukere trådte i kraft i 2009. Likevel er det ikke mange utesteder som har tilrettelagt inngangen og toalettene for rullestolbrukere. 
Ifølge den nye loven skal alle nyetableringer ha universell tilrettelegging, og på sikt skal alle steder rettet inn mot offentligheten være tilgjengelige for alle. Norge er en av de rikeste landene, men er samtidig et av de landene som er dårligst på tilrettelegging for funksjonshemmede. Myndighetene har også vært slappe med håndheving av loven, de har nemlig gitt mange nyetablerte skjenkesteder dispensasjon fra loven.