Legge ned Nord-Norge?

Historisk rett: Nord-Norge var lenge stort sett samisk territorium
Foto: Flickr/Saamiblog
Fraflyttingen fra Nord-Norge er stor. Flere og flere flytter sørover. Skal vi bare legge ned Nord-Norge?

Distriktspolitikk er noe som er særegent for Norge. Målet er å få folk til å forbli i distriktene. Regjeringen har satt i verk en rekke tiltak for å få dette til.

Mye gjøres for å stoppe fraflytningen og lokke flere til å bosette seg i disse regionene. Nettstedet DinSide har listet opp en del av tiltakene som går ut på fritak for el-avgift, fritak for arbeidsgiveravgift, studielån som blir nedskrevet gradvis, lavere skatt, økt barnetrygd og så videre.

Symbol

Hvorfor ”tvinger” Norge folk til å bo på steder de ikke vil? Tradisjonelt er Nord-Norge samenes territorium. Norge er jo bygget på territoriet til to folk. Samene ønsker å bo der, de ønsker den delen til seg selv. De ønsker større selvstendighet og selvråderett. De har eget flagg, egen nasjonaldag, språk og kultur, og er altså et eget folkeslag. Sametinget, som skal gi makt til samer, fungerer mer som et symbol enn en reell maktfaktor. For den reelle makten ligger i Stortinget, og det er lovene som vedtas i Stortinget som samer må følge. I Norge har vi demokrati, det betyr at flertallet bestemmer, og minoritetene må følge det som blir bestemt. Det er dette demokratiet som stod bak fornorskningen av samer, lobotomi som ble utført på kvener, barn av tatere som ble skilt fra foreldre og så videre.

Hva med å etablere et eget land for samene i Nord, og la samene bestemme over seg selv?

Hva med å etablere et eget land for samene i Nord, og la samene bestemme over seg selv?

Skattepenger
Nord-Norge har hatt fungerende fiskeindustri som har gitt oss i sør viktige ressurser før oljen ble oppdaget. I dag er det Rogaland som er oljefylket. I Nord-Norge er det reindrift som er livsgrunnlaget til mange. I 2010 økte staten bevilgningen til reindrift, og tilbød 101 millioner kroner. ”Gjennom tilbudet får næringa også gode forutsetninger for å ivareta et økt indre selvstyre og økt ansvar for en bærekraftig reindriftsnæring,” sa Leif Forsell, som er Statens forhandlingsleder.

Altså er Nord-Norge større grad en utgift for den norske staten. Men ønsker samer å løsrive seg fra resten av landet? De er splittet i synet på saken. Uansett hva de ønsker, må samer finne seg i at etniske norske politikere ikke vil dele landet i to. For det handler ikke om penger, men om å holde landet samlet. Og det skal vi alle betale skattepenger for.