Innvandrere kan avgjøre valget

I følge fersk statistikk har hver fjerde velger i Oslo innvandrerbakgrunn. Hvis innvandrere vil, kan de snu Oslo opp ned. Men de gjør det ikke.

Ifølge Statistisk Sentralbyrå er det 392 300 personer med innvandrerbakgrunn som kan stemme ved lokalvalget i år. I Oslo er tallet 117 400. Sammenliknet med valget for fire år siden er det hele 70 000 flere utenlandske statsborgere som kan stemme ved valget. Den største økningen er fra Polen, og 25 000 polakker kan stemme valget. Svenskene er den største gruppen med 34 800 stemmeberettigede. 
Antall mennesker med innvandrerbakgrunn og/eller utenlandske statsborgere totalt er 392 000. Det er 5000 flere enn antall personer som stemte på Fremskrittspartiet ved sist valg. Innvandrergruppen alene med 185 000 stemmer er større enn antall velgere for SV, KrF, V og Senterpartiet ved sist lokalvalg, ifølge Nettavisen.

Polakker hadde en valgdeltakelse på 32 prosent i lokalvalgene i 2007.

Tre av fire ikke-vestlige innvandrere stemte Ap, SV eller Rødt ved kommunevalget i 2007. Likevel har ikke innvandrere klart å få flertall for ”sine” partier i hovedstaden. I Oslo er det som kjent Høyre, FrP og Venstre som styrer.
Andelen innvandrere som stemmer ved lokalvalget er tradisjonelt lavere enn for resten av befolkningen. Det er mange som rett og slett ikke vet at de kan stemme til kommunevalget selv om de ikke er norske statsborgere. Innvandrerpolitikere har vært flinke til å få sine landsmenn til å kumulere, og statistikk viser at andelen innvandrerpolitikere i Oslo er høy. Men potensialet er fortsatt stort. Likevel sliter opposisjonen å få flere innvandrere til å stemme. 
Høyre-leder Erna Solberg satser på å få stemmene fra polakkene. Østeuropeerne er langt mindre venstrevridde enn innvandrere generelt, noe som forsker Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning bekreftet overfor Dagsavisen. Østeuropeere stemmer ikke forskjellig fra etnisk norske velgere, men Høyre har en tydelig utfordring om de ønsker polsk velgerboom til høsten. Polakker hadde en valgdeltakelse på 32 prosent i lokalvalgene i 2007. Utfordringen er altså å få denne velgergruppen til valglokalene.
Mange av polakkene jobber i praktiske yrker og har ikke høyere utdanning. Få snakker norsk. De fleste vurderer sitt opphold i Norge som midlertidig. De er mindre interessert i andre lands lokalpolitikk. Klarer noen av partiene å appellere til noen av innvandrergruppene, har de altså stort potensiale for å få flere til å stemme og for å gjøre det godt i kommunevalget til høsten.