Kunstner på vent

Shwan Dler Qaradaki.
Foto: Uzma Rana
Shwan Dler Qaradaki kom til Norge som politisk flyktning i 1999. Han er kurder fra Irak og har gjort det bra som billedkunstner her i Norge. Men det er én ting som stadig henger over ham. Etter tolv år i Norge har han ennå ikke fått oppholdstillatelse.. 

– Jeg er veldig bevisst på at jeg ikke skal være klagete og sytete, jeg vil ikke være en byrde for dem jeg omgås, forteller Shwan.

– Hvordan vil dine venner beskrive deg?

– De vil nok si at jeg er tullete og i godt humør selv om jeg har et liv på vent, jeg kan også være kritisk både på godt og vondt.

Situasjonen er frustrerende og uvirkelig. Men gjennom kunsten bearbeider jeg belastningen.

– Hvordan ble kunst din retning?
– Det har vært en naturlig del av meg helt fra jeg var barn Jeg var best i klassen til å tegne da jeg var barn, og på kunstskolen i Suleimania var jeg en av de beste studentene.

Han forteller at skolen i Suleimania fokuserte på teknisk og praktisk utførelse av kunst.

– Men her i Norge ble situasjonen annerledes, kunsten ble en del av meg som et livsuttrykk. Etter flukten til Norge satt jeg igjen med veldig mange inntrykk, mange av dem negative.

I begynnelsen møtte Shwan mye motstand i Norge, men han ville kjempe og ikke gi opp. På denne måten ble kunsten hans politisk.

– I alle prosjektene mine tar jeg utgangspunkt i meg selv, det er billigere, jeg slipper å betale for en modell. Jeg iscenesetter meg selv og blir på en måte skuespilleren i verkene. Jeg kom til Norge ulovlig og etter tolv år her har jeg ikke fått opphold. Situasjonen er frustrerende og uvirkelig. Men gjennom kunsten bearbeider jeg belastningen.

– Det er ikke enkelt å lage vakre ting når jeg selv har det kjipt.

– Hva inspirerer deg?

– Jeg blir inspirert av mennesker som er i tøffe og vanskelige situasjoner. De tar vare på håpet, er positive og gir ikke opp. Sånne mennesker er alltid inspirerende.

Om Shwan:
Alder: 33
Postive sider: Stiller opp for nære og venner, flink til å lytte.
Negative sider: Rotete, ikke flink til å rydde
Utøver innen: tegning, maleri, foto, installasjon og video.
Til Norge: som politisk flyktning i 1999.
Utdannelse: Suleimani Institute of Fine Arts, NISS og Kunsthøgskolen i Oslo.
Innkjøpt av: Kunstnersenteret i Buskerud og Vestfossen kunstlaboratorium.
Stipend og utmerkelser:
2008 Fond for lyd og bilde, Norsk Kulturråd.
2009 Kunst i offentlige rom (Koro).
2010 Statens arbeidsstipend for yngre/nyetablerte kunstnere, toårig.
2010 Fond for lyd og bilde.
2010 Skien Kunstnerstipend
2010 Norsk Kulturråd (utstillingsstøtte til kunstnere i etableringsfasen).