Samlet «ytterpunkter» for å motvirke polarisering

Viktig å ha tilnærming for å motvirke polariseringen som preger det norske samfunnet i spørsmål om innvandring og flerkultur, sier leder i Antirasistisk Senter, Kari Helene Partapuoli. Her fotografert sammen med Usman Rana og Aslak Nore under et tilnærmingsmøte på Palais Des Thé på Grünerløkka nylig.
Foto: Ola Bolstadløkken
"Ytterpunktene" Usman Rana og Aslak Nore diskuterte med hverandre over en kopp te på Grünerløkka og fant ut at de hadde mange av de samme meningene. 

Tilnæmingsmøtet var en del av Antirasistisk Senters Tea Time-kampanje, hvor forfatteren av boka “Ekstremistan” og den norsk-pakistanske samfunnsdebattanten hadde en diskusjon over en kopp te om det flerkulturelle Norge og islams plass i samfunnet. 

Ordstyrer for samtalen, Kari Helene Partapuoli, som også er leder i Antirasistisk Senter vektlegger overfor utrop.no at det har vært viktig å få samlet to aktører som angivelig er så langt fra hverandre i samfunnsdebatten som mulig.

– Vi ser gjerne disse to som ytterpunkter, men for oss, og sikkert dem også, så har dette vært en glimrende mulighet til å gå i dybden, sier hun til utrop.no.

Litt enighet

Ifølge Partapuoli ble både Nore og Rana enige om visse ting, blant annet om “individets frihet”.

– Når to personer som i utgangspunktet står såpass hver på sin kant kan lære av hverandre og vise hverandre respekt så viser dette veien for alle oss andre.

Har dere planer om flere slike «tilnæmingsmøter»?

– Helt konkret ikke utover den Tea-time kampanjen vi har gående. Likevel viser det seg at vi må ha flere av denne typer samtaler for å motvirke den nåværende tendensen med mer polarisering i den norske samfunnet når det gjelder innvandrings -og flerkulturspørsmål.