Hver åttende arbeidstager er utlending

 
Foto: Flickr
About Latest Posts Uzma Rana Latest posts by Uzma Rana (see all) Kampsport bidrar til kvinnefrigjøring - 03.11.2016 Tren kampsport! - 20.06.2016 Hvorfor må vi ta imam-kritikken i media? - 06.05.2016 Ved utgangen av 2009 var det nesten 326.000 utlendinger som jobbet i Norge, knapt 13 prosent av den samlede sysselsettingen, eller hver åttende arbeidstager, […]

Ved utgangen av 2009 var det nesten 326.000 utlendinger som jobbet i Norge, knapt 13 prosent av den samlede sysselsettingen, eller hver åttende arbeidstager, ifølge aftenposten.no.
Både antallet og andelen utlendinger i jobb i Norge doblet seg siden 2003. Tsjekkiske Jan Bronovsky kom fra USA til Norge for to uker siden. Nå legger han fliser i et nybygg på Holtet i Oslo.
– For meg er det en grunn til at jeg kom: økonomien. I Norge er det jobb å få, sier han.

– Ingen ny strategi for Eritrea
Lite penger: Arbeidere fra andre land får ofte for lite i lønn.
Foto : Flickr
Den etiopiske regjeringen avviser at den har endret sin strategi for Eritrea.
– Regjeringen har ikke til hensikt å gå inn Asmara for å styrte den undertrykkende eritreiske regimet, sier rådgiver til statsministeren om offentlige mobilisering og deltakelse Redwan Hussein  
Han sier at landet er klar til å følge en «ikke-intervensjon»-strategi med mindre Eritrea går til full-skala militære angrep. Han aviste tidligere medierapporter om en mulig militær offensiv mot Eritrea. 

Obligatoriske prøver for innvandrere
Regjeringen går inn for å innføre obligatoriske avsluttende prøver i norsk og samfunnskunnskap for dem som deltar i norskopplæringen. Samtidig utvides retten og plikten til opplæring i norsk og samfunnskunnskap fra 300 til 600 timer, skriver utdanningsnytt.no.
– Vi ønsker både å stille krav og legge til rette for at de som kommer til Norge lærer seg norsk, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken i en pressemelding.

– Stortinget må støtte de papirløse
– Det haster å få på plass ordninger som bedrer de papirløses situasjon, sier nestleder i Rødt, Ana Taylor Lopez (bildet).

Hun er skuffet over at Stortingets kommunal- og forvaltningskomité tirsdag 5. april anbefalte Stortinget å avvise eller oversende til regjeringen forslagene som Venstre hadde reist om å bedre de papirløse innvandrernes situasjon.

Ana Isabel Taylor Lopez er blitt valgt inn i kommunepolitikken i Telemark. Hun akter å kjempe for genuin integrering, og understreker at det innebærer å se hele befolkningen, innvandrere og nordmenn, som en helhet.