Utenlandsk arbeidskraft driver Norge

Hver åttende arbeidstager er utlending, Norges bank spår rekordhøy innflyttning til Norge og fire år. Utenlandsk arbeidskraft driver stadig mer av Norge
Foto: Flickr.com: Illustrasjonsfoto.
Hver åttende arbeidstager er utlending. Norges bank spår rekordhøy innflyttning til Norge om fire år.
0Shares
Ved utgangen av 2009 var det nesten 326.000 utlendinger som jobbet i Norge, knapt 13 prosent av den samlede sysselsettingen, eller hver åttende arbeidstager, ifølge aftenposten.no.

I den samme perioden økte den samlede sysselsettingen fra 2,286 millioner til 2,572 millioner, inklusive korttidsoppdrag. Til sammenligning jobbet det 249.000 personer i industrien i siste kvartal i 2009 og 209.000 innen undervisning, inklusive de på kortidsoppdrag. Både antallet og andelen utlendinger i jobb i Norge doblet seg siden 2003.

Rekordhøy tilflytting

Tsjekkiske Jan Bronovsky kom fra USA til Norge for to uker siden. Nå legger han fliser i et nybygg på Holtet i Oslo.

– For meg er det en grunn til at jeg kom: økonomien. I Norge er det jobb å få, sier han.
Mens han snakker med Aftenposten kommer to islendinger gående. De maler og sparkler.
– Byggenæringen på Island er nesten stengt, sier Daniel Sigurdsson.
I dette bygget vet de om arbeidere fra Island, Polen, Tsjekkia, Sverige, Danmark, Russland, Litauen og Filippinene, i tillegg til de norske.
Svinger
I tallrekkene bakover er det spor av gode og dårlige tider i økonomien. Er økonomien på opptur, så stiger både nettoinnflyttingen og antallet utenlandske arbeidstagere. Spesielt etter EU-utvidelsen østover, ble det mye lettere for arbeidssøkere fra Øst-Europa å komme til Norge.
I sin siste pengepolitiske rapport oppsummerer Norges Bank situasjonen.

– Lav arbeidsledighet og et relativt høyt lønnsnivå har gjort Norge til et attraktivt mål for utenlandske arbeidssøkere, ifølge rapporten.