Høyre i Drammen: - Urealistiske løfter fra Aps ordførerkandidat

Flerkulturell kandidat lover eldre-millioner

Når ikke helt opp, tross respektabel valginnsats: Aps Masud Garakhani.
Foto: Henrik Kreilisheim
Masud Gharahkhani (Ap) vil bli Norges første ordfører med minoritetsbakgrunn ved å prioritere eldre og unge i innvandrerbyen Drammen.

For å vippe Høyre ned fra makta må Masud Gharahkhani og Drammen Ap klare å vise velgerne hva som skiller dem fra de blå. Etter mange år med en byutvikling som andre byer bare kan drømme om, mener Aps ordførerkandidat tiden er inne for å satse på menneskene i den høyrestyrte byen. 

Hjertesak
Han og partiet har blinket ut eldreomsorg og fattigdomsbekjempelse som hovedsatsingsområder.

– De menneskene som har vært med på å bygge dette fantastiske velferdssamfunnet stein for stein  skal oppleve at fellesskapet stiller opp for dem den dagen de trenger hjelp. I Drammen har vi store mangler innen eldreomsorgen. Vi har for få sykehjemsplasser og seniorsentre, sier Masud Gharahkhani.

Drammen har en stor utfordring med barnefattigdom, men høyresiden har ikke tatt virkeligheten innover seg.

Derfor lover han øremerkede midler til oppgradering av byens eldreomsorg dersom han blir ordfører.

– Vi har satt av 85 millioner kroner til å løfte eldreomsorgen. Høyre sier seg fornøyd med dagens situasjon. Det gjør ikke vi. Vi er utålmodige og vil gjøre noe med det, sier ordførerkandidaten.

Negativ utvikling
Fattige barn er et annet problem i elvebyen. Ifølge Masud Gharahkhani har Drammen fått stadig flere fattige barn sammenlignet med andre byer.

– Vi har gang på gang påpekt at Drammen har en stor utfordring med barnefattigdom, men høyresiden har ikke tatt virkeligheten innover seg. De fremstiller det som at alt skinner i Drammen, sier Gharahkhani.

Selv foreslår han å styrke barnevernet, tilby sommerskole, bedrive en aktiv boligpolitikk og gi folk mulighet til å komme i arbeid.

Masud Gharahkhani er født i Iran og oppvokst i Skotselv i Øvre Eiker kommune. Han er utdannet radiograf og har tidligere jobbet på sykehus. De siste årene har han vært politisk engasjert på fulltid. For tiden er han fylkessekretær i Buskerud Arbeiderparti.

Rollemodell
På Ap-landsmøtet i vår tok Masud Gharahkhani landsmøtesalen med storm da han fortalte sin historie og hva han står for.

– Jeg merket en økt pågang fra media etter den talen, medgir han.

I Drammen bor det mange velgere med innvandrerbakgrunn. Masud Gharahkhani er usikker på om det vil ha noen innvirkning på Aps oppslutning i høstens lokalvalg. Han er ydmyk med tanke på at en del av byens innbyggere ser på ham som forbilde og rollemodell.

– Mitt håp er at vi klarer å mobilisere alle sosialdemokrater til å stemme i september, sier han.

Kritisk til Ap
Nåværende ordfører, Tore Opdal Hansen fra Høyre, mener det er bred enighet om eldreomsorgen i Drammen.

– Det er flere partier enn Ap som er opptatt av de eldre, sier han.

Hansen har vært ordfører i åtte år. Han er klar for fire nye år som byens ansikt utad, dersom velgerne gir ham fornyet tillit.

– Hvis jeg hadde vært fornøyd med alt i Drammen hadde jeg ikke stilt til gjenvalg for en ny fireårsperiode. Jobben er ikke gjort, sier Opdal Hansen.

Han er kritisk til Aps løfte om å bevilge 85 millioner kroner ekstra til eldreomsorg.

– Ap har ikke mer penger enn oss andre. De kan ikke finansiere dette ved å ta av det ekstraordinære utbyttet fra det kommunale energiselskapet. Det godtar ikke Fylkesmannen, sier Opdal Hansen.

Blir ikke ordfører
Valgforsker Frank Aarebrot mener det var et smart trekk av Drammen Ap å nominere en ordførerkandidat med flerkulturell bakgrunn.

– Fordelen ved å ta en innvandrer som ordførerkandidat er at det gir mer oppmerksomhet, sier Aarebrot.

Han tror imidlertid ikke at det blir noe ordførerskifte i Drammen.

– Høyres ordfører er populær. Mitt tips er at den borgerlige siden vinner valget, sier Aarebrot.