Flest øst-europeere til Rogaland

Den store økningen i ledighetstallet skyldes at mange øst-europeere jobber i konjunkturutsatte yrker som bygg og anlegg.
foto: Wikimedia Commons
Siddisfylket fikk nesten 8000 innvandrere i fjor. Flesteparten av disse er øst-europeere som lokkes av den norske høykonjunkturen.
0Shares
Utenfor Oslo er Rogaland det fylket som tar mot fleste innvandrere. I fjor var det 7934 som slo seg ned i fylket. Det er 700 flere enn rekordåret 2008, skriver NRK.
I fjor kom det vel 4 200 innvadrere til Rogaland og Agder fra landene i Øst-Europa. Flesteparten fra Polen og Litauen. Økt arbeidsinnvandring brakte også mange innvandrere fra Sverige, Tyskland og Island til fylket.

Fyller arbeidskraft

Ifølge Hans Kure, seksjonssjef i NAV, ville mangelen på arbeidskraft vært høyere uten arbeidsinnvandrere.
– For tiden er det høy aktivitet i norsk økonomi, men mangelen er fortsatt betydelig lavere enn det vi så ved forrige høykonjunktur. Den høye arbeidsinnvandringen er en viktig årsak til dette, sier Kure til fagbladet Bedriftsinformasjon.