Samarbeider om danseutdanning

Samarbeidet mellom NTNU i Trondheim og Tabanka Ensemble gjør det nå mulig å skaffe seg dansepedagogisk utdanning i bl. a afrikansk dans for første gang i Norgeshistorien.
NTNU i Trondheim har i nært samarbeid med Tabanka African & Caribbean Peoples Dance Ensemble, fornyet innholdet i emnet Folkedansmetodikk - 1900-tallsdans.
Fra neste år vil dansere innenfor sjangre som afrikansk, karibiske og street kunne slå i bordet med universitetspapirer etter at NTNU og Tabanka Ensemble går inn for nærmere samarbeid innenfor utdanningen av profesjonelle dansere i Norge.

Samarbeidet er historisk i at det er for første gang en offisiell norsk danseutdanning satser på kulturelt mangfold. Modulen vil bestå av dels praktisk fordyping i danseteknikk og instruksjonstrening, og dels fordyping i dansepedagogiske problemstillinger. Dette spesielt i forhold til rytmiske dansestiler fra andre verdenshjørner.

– Jeg synes dette er glimrende i forhold til å utjevne strukturelle forskjeller i norsk danseliv. Flere vil nå kunne få sjansen til å fordype seg i andre typer estetikker og stilarter, sier Thomas Prestø, lærer ved modulen og kunstnerisk leder i Tabanka til utrop.no.

Fokus på nivå
Norsk-afrokariberen håper utdanningen kan videreføre en mangfoldig utvikling som er i gang innenfor den norske dansescenen.

– Studiet vil være en døråpner for mange og jeg håper at dette kan bli et varig innslag. Jeg håper mange med kompetanse innenfor de utradisjonelle dansestilene vil benytte seg av denne muligheten til å kunne få formell trening, legger han til.

Samtidig er Prestø veldig opptatt av at studiet og fremtidige studenter skal være kvalitetsbevisste.

– Etnisk mangfold er vel og bra. Samtidig bør både vi, utdanningsinstitusjoner og kulturmyndigheter likevel også tenke på at dette skal være en kvalitetssatsing fremfor bare tenke på at en minoritetsperson skal være representert. Vi bør ha kommet såpass langt at man må kunne se på kunstnerisk nivå enn bare kultur og hudfarge, avrunder han.