Med hjerte for politikk

Politikk tidlig og sent: Kuberan Thurairajah mener flerkulturell eldreomsorg blir en viktig sak fremover

42-åringen, som er født i Jaffna på Sri Lanka, kom til Norge som student i 1987. Imidlertid ble situasjonen i hjemlandet forverret, med en opptrapping av borgerkrigen mellom sentrale styresmakter i Colombo og tamilske separatister. 
– Jeg fikk omgjort studieoppholdet til et opphold på humanitært grunnlag, sier SV-politikeren.

Et forslag kan være å ha kulturelt tilpassede rom eller etasjer i eldrehjemmene.

70 grader nord
Kuberan kom først til Finnsnes, hvor han fikk plass på en folkehøgskole, før han flyttet til Narvik, og så videre til Vardø. Her jobbet han blant annet som lærer, flyktningkonsulent og bystyremedlem (to år i Troms, 3 år i Nordland og 14 år i Finnmark). Oppholdet i våre tre nordligste fylker har gitt ham en merkbar nordlandsaksent, som vekselvis skifter til vestlandsk etter å ha tilbrakt de siste fem årene i Hansabyen.
– Kontrastene rent fysisk mellom Norge, særlig Nord-Norge, og Sri Lanka er enorme, selv om overgangen lettes av at vi har et stort tamilsk miljø som tar vare på vår opprinnelige kultur. Jeg husker selv den dagen jeg ble gjenforent med min kone. Det var nesten et tosifret antall kuldegrader, et stort sprang fra sommerheten i Jaffna og Colombo.
“Heltidsfritidspolitiker”
Selv om hovedbeskjeftigelsen hans er førstekonsulent ved kriminalomsorgen i Bergen, så er partipolitikken Kuberans store lidenskap, et “heltidsfritidsengasjement” som han bruker veldig mye tid på.
– Hjemme på Sri Lanka vokste jeg opp i en politisk aktiv familie, så det kan ha absolutt påvirket meg til å velge denne arenaen.
Hva er din største motivasjonsfaktor?
– Først og fremst å være med på å bestemme og gjøre noe aktivt for samfunnet. Vi som har minoritetsbakgrunn, er de som har mest å tape ved å bare sitte på sidelinjen og ikke utøve vår innflytelse.
Skuffet over lav deltagelse

Han sier seg småskuffet over den lave politiske deltagelsen i de fleste innvandrergruppene, og mener det er to grunner til dette:
– Jeg ser at det er del, særlig yngre, som har lyst til å være med, men at partiene gjør for lite for å rekruttere i den flerkulturelle befolkningen. Noe annet er jo at det store flertallet, ofte på bakgrunn av språkproblemer eller andre faktorer, ikke har hatt noe forhold til partipolitikken. Jeg kan for eksempel relatere til mitt eget miljø, hvor mange så på oppholdet i Norge som noe kort og midlertidig, før de skulle hjem til Sri Lanka, og derfor ikke har bygd opp en tilknytning politikk og institusjoner i Norge. 
Hvorfor valgte du SV?
– Fokuset på rettferdig fordeling appellerer til meg. Norge er et av verdens beste land å leve i, men vi har samtidig en til dels stor barnefattigdom og andre problemer som må løses. Jeg ser blant annet at rusomsorgen og eldreomsorgen trenger kraftig løft, og at boligpoltikken også må endres. Vi som kommer fra ikke-vestlige land, har følt konsekvensene av politisk urett og forskjellsbehandling på kroppen, både her og i hjemlandet. Jeg tror derfor de fleste av oss tiltrekkes av venstresiden.
Samtidig er det jo også viktig å være bevisst på at innvandrere i Norge er en uensartet gruppe, også politisk?
– Jo, det er jeg enig i, selv om jeg ikke overraskes at de fleste stemmer rødgrønt. Jeg er fullt klar over at innvandrere har ulike syn og ulike politiske behov. Til og med FrP har ikke-vestlige i sine rekker.
Høy skatt er lykken
For Kuberan er kampen for de aller svakeste alfa og omega i alt han foretar seg.
– Jeg tror ikke på skattelette eller liknende tiltak. Jeg tror på at dagens avgiftsnivå sikrer velferden, og at skatteletten kun er til hjelp for dem som har mye fra før av. Her går det på vilje og prioritering.
SV-kandidaten mener også eldrepolitikk vil bli et stadig mer relevant tema i integreringsdebatten.
– Vi ser at førstegenerasjonen er i ferd med å bli pensjonister. Et flerkulturelt eldrevesen som tar vare på folks kultur og tradisjoner er absolutt noe å satse på. Et forslag kan være å ha kulturelt tilpassede rom eller etasjer i eldrehjemmene, foreslår han.
“Snikfornorskning” blant tamiler
Han innrømmer at 24 års opphold i Norge har satt sitt preg på ham.
– Å si at det ikke var forskjeller mellom norsk og tamilsk kultur ville være feil, selv om det også er viktig å være opptatt av fellesverdier. Jeg og andre tamiler i Norge merker forskjellen i forhold til dem som ble igjen på Sri Lanka, selv om vi ser like ut og snakker samme språk. Vi blir mer preget av norsk likestilling og individualisme, i motsetning til folk der nede, som er vant til å bo i storfamilier og har en mer kollektiv livsstil.
Kan skape splittelse
Hendelsene 22. juli har satt et støkk i Kuberan, men mest irritert er han på enkelte av kommentarene som har kommet i etterkant.
– Det som skjedde, var helt forferdelig. Jeg har jo sett ting på Sri Lanka, og trodde aldri slikt kunne skje i Norge. Samholdet i etterkant av angrepene har vært det aller beste, mens det enkelte politikere har sagt har skuffet meg mest.
Hvilke utsagn tenker du spesielt på?
– Blant annet kommentarer om at angrepene er en direkte konsekvens av innvandringspolitikken. Jeg ser på dette som å score billige politiske poeng. Hvis vi skal hindre gammel splid i å komme tilbake, så er det viktig at særlig politikerne og mediene opptrer ansvarlig, sier han.
Navn: Kuberan Thurairajah.
Aktuell som: fjerdekandidat for Bergen SV til høstens kommunevalg.
Andre interesser: IT og en enorm lidenskap for fotball.
Positive sider: flink til å lytte, saklig og ærlig
Negative sider: kan bli oppfattet som sær og tilbakeholden
Hvilke tre personer ville jeg invitert til middag?: I mine yngre dager var jeg veldig opptatt av Palestina-saken, noe som fortsatt engasjerer meg, så jeg ville gjerne ha bedt Yasser Arafat komme tilbake fra sin grav. Ellers ville jeg også invitert min gamle norsklærer på Finnsnes og fotballstjernen Eirik Huseklepp.