Stor forskjell på SV og Frp

SV vil legge til rette for et samfunn med rom for store forskjeller i levemåte, kultur og religion. Frp generaliserer og mistenkeliggjør. SV og Frp snakker integreringspolitikk fra diametralt motsatte ståsteder.
Kaveh Ataei, bystyrekandidat på 8. plass for SV i Oslo
Latest posts by Kaveh Ataei, bystyrekandidat på 8. plass for SV i Oslo (see all)

Kristin Halvorsen og Audun Lysbakken presenterte i forrige uke en pakke med elleve konkrete tiltak for en bedre integreringspolitikk. Dette ble av Dagbladet presentert som at SV ”tar en Hagen”. Det er underlig at man ikke skal kunne komme med forslag til konkrete innvandringspolitiske tiltak uten at Frp blir nevnt. Det gir Frp sesongkort til alle innvandringspolitiske debatter, og bidrar til å stenge ute alle andre partiers standpunkt. SV og Frp snakker integreringspolitikk fra diametralt motsatte ståsteder.

Like muligheter
Vi er opptatt av å utvikle politikk som gjør hverdagen til folk bedre. Frp generaliserer og mistenkeliggjør, godt illustrert med snikislamiseringsutspillet. Vårt mål er at alle mennesker, uavhengig av bakgrunn, skal ha like muligheter. Vi insisterer på et sett med felles rettigheter, plikter og verdier i bunn, samtidig som vi vil legge til rette for et samfunn med rom for store forskjeller i levemåte, kultur og religion.

Gratis halvdagsplass
Andelen barn som går i barnehage er klart lavere i bydeler med høy minoritetsandel. Derfor har regjeringen innført forsøk med gratis halvdagsplass i bydeler med høy minoritetsandel. Én av Oslo SVs hovedsaker i valgkampen er å utvide ordningen til å gjelde alle tre-, fire-, og femåringer i Groruddalen, Søndre Nordstrand og indre øst. Etter forsøksordningen rapporterer skolene at barna som begynner i første klasse er langt bedre i norsk enn tidligere. I tillegg får barna viktige sosiale ferdigheter. Den av foreldrene som skulle være hjemme med barna få mer tid til språkopplæring og arbeidstrening. Mer tid gir også større mulighet til deltakelse i sosiale nettverk. Dette er konkret politikk for sosial utjevning.

Oppsøkende tiltak
Et annet integreringstiltak er det vi kaller Jobbsjansen. Dette er et oppsøkende tiltak for å gi minoritetskvinner utenfor arbeidslivet språkopplæring, arbeidstrening og sosiale nettverk. Å sikre alle like muligheter til å delta i arbeidslivet og et sosialt liv er vinn-vinn-situasjon for byen vår. Jobbsjansen er en forsøksordning med kvalifisering av innvandrere som ikke har bedt om hjelp til å komme ut i arbeidslivet. Dette er et tiltak som er basert på ønsket om å invitere mennesker inn i samfunnet vårt. I Vinje kommune har SV hatt stor suksess med den samme tilnærmingen til integreringspolitikken. Oslo SV vil lære av suksessen.

Reelle muligheter
Det å være kvalifisert til arbeid er ikke ensbetydende med at man får jobb. Maryams sjanse for å bli innkalt til jobbintervju er mindre enn Martines. Sånn skal det ikke være. Som den største arbeidsgiveren i Oslo må kommunen bli pålagt å iverksette rekrutteringsplaner for personer med minoritetsbakgrunn. Blir Maryam først innkalt til intervju, er sjansen for at hun får jobben ganske stor.

Slå ned på diskriminering
Mange unge med innvandrerbakgrunn har opplevd diskriminering på utesteder. SV vil styrke kontrollen med at utesteder overholder forbudet mot etnisk diskriminering. Ved gjentatt diskriminering skal skjenkebevillingen inndras. Hudfargen din skal ikke hindre din mulighet til å hygge deg på byen.

Morsmål

Alle i Norge må kunne norsk. Men det er også viktig at alle får mulighet til å ta vare på morsmålet og videreutvikle dette. Flerspråklighet er positivt for så vel enkeltindividet som samfunnet. For eksempel vil den økte handelen mellom Norge og India bety at vi vil ha store fordeler av at mange kan flere fremmedspråk. SV vil styrke norskopplæringen gjennom hele opplæringsløpet, og legge bedre til rette for flerspråklighet.

Sosiale forskjeller
SVs hovedfokus er på arbeid, utdanning og språkopplæring. Det er nøkkelen til bedre integrering. Hittil har det vært for mye snakk om kulturforskjeller, og for lite snakk om sosiale forskjeller. Som bystyrekandidat for SV vil jeg jobbe for mindre sosiale forskjeller og en mer rettferdig og inkluderende by.