Får opphold grunnet Libya-krisen

Flere tusener libyere har flyktet sjøveien til Italia. Andre har blitt internt fordrevne eller endt opp i leire nær grensen eller i Tunisia.
Foto: Khaled Abdelmoumen
Utelndingsdirektoratet (UDI) har som følge av Libya-krisen innvilget 175 personer status som overføringsflyktninger.
Flesteparten av de intervjuede er fra Eritrea, Somalia, Kongo, Elfenbenskysten og Liberia. Mange av disse var opprinnelig innvandrere og/eller asylsøkere i Libya da krigen startet, men har flyktet som følge av urolighetene i landet, skriver udi.no.
Gruppen har selv ikke søkt om tillatelse til å komme inn i landet, men blitt intervjuet i flyktningleirene hvor de har oppholdt seg i. De nyankomne blir plassert i kommuner av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI).

Tar inn ekstrakvote

Norge har vanligvis en kvote på å ta inn 1200 overføringsflyktninger i året, men har valgt å ta inn to hundre og femti ekstra i år, som følge av Libya-krisen.
– Tirsdag kom de første åtte personene fra Tunisia, hvor intervjuene har foregått. Den neste gruppen kommer 6. september, ifølge udi.no.