Overvekt av menn blant flyktninger

Gruppen av etiopere, afghanere, iranere og kurdere samlet foran Furuset kirke i går. Asylmarsj 2011 skal føre disse papirløse flyktningene hele veien til Nidaros katedral.

Det bodde 158 000 personer med flyktningbakgrunn i Norge 1. januar 2011, viser nye tall fra SSB. De utgjorde 3,2 prosent av Norges befolkning, og 26 prosent av antall innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre. Personer med flyktningbakgrunn fra Irak og Somalia var de to største gruppene.
Antallet personer med flyktningbakgrunn økte med 6 600 personer i løpet av 2010.

Den største økningen sto personer med flyktningbakgrunn fra Eritrea for, med 1 700 flere personer. Nest størst økning var det i antall personer med flyktningbakgrunn fra Somalia og Afghanistan, med 1 200 flere personer i begge gruppene.

Blant dem med flyktningbakgrunn var det om lag 10 400 flere menn enn kvinner per 1. januar 2011.

Samlet er det fremdeles flest med landbakgrunn fra Irak. På fem år har denne gruppen økt med 4 500 personer, til totalt 20 400. Personer med flyktningbakgrunn fra Somalia var nest største gruppe, med i alt 18 900 personer. De siste fem årene har denne gruppen økt med 5 900 personer.