Getto på Vestre Aker og Ullern

Priviligert: Folk på Oslo vest lever i sin egen verden
Author Recent Posts Majoran Vivekananthan Latest posts by Majoran Vivekananthan (see all) Utrops utgave 26 – 2019 ute nå! - 11.07.2019 Ingen uavhengig jury bak prisutdelingen - 01.07.2019 Rashidi skrev bok om anus - 31.05.2019 En getto er en seksjon eller del av en bydel hvor folkegrupper som er ensartet når det gjelder sosio-økonomisk status […]

En getto er en seksjon eller del av en bydel hvor folkegrupper som er ensartet når det gjelder sosio-økonomisk status bor konsentrert på ett sted. Ser vi på statistikken, fremstår bydelene Vestre Aker og Ullern som de mest ensartede bydelene i Oslo. 
La oss starte med å se på valgresultatene og hvilke partipreferanser beboere i Vestre Aker og Ullern hadde. Hele 60 prosent av stemmene fra disse bydelene gikk til Høyre. Det er ingen andre bydeler i Oslo som har stemt så enstemmig på ett parti. Ikke en gang innbyggerne i de såkalte innvandrertette bydelene som Grorud eller Søndre Nordstrand har stemt så unisont. 

Nå må myndighetene legge en plan for å redde disse ungene ut av disse bydelene.

Gjennomsnittlig bruttoinntekt for beboere på Vestre Aker er 600 000 kroner i året. Landsgjennomsnittet er på 430 000 kroner i året. Kvadratmeterprisen på Vestre Aker er 47 117 kroner, mens Oslogjennomsnittet er på 41 721 kroner. Folk i disse bydelene skiller seg fra resten av Oslo og Norge.
Lukket gruppe
Det ser ut som personer som bor i Vestre Aker og på Ullern representerer en lukket gruppe med egne kulturkoder. Barna deres kler seg annerledes enn resten av Oslo, alkoholforbruket er høyere blant unge, det er mer motepress, prestasjonspress, mer bruk av barnehage for ett-åringer og flere andre aspekter som karakteriserer denne gruppen. 
Det er historiske årsaker til at byen ble delt. Arbeiderne bodde på den ene siden og borgerskapet på den andre siden. Så ble andre goder tillagt noen bydeler enn andre. Boligbygging med dyrere boliger ble bevisst etablert for skape bedre strøk. Og forskjellene blir reprodusert den dag i dag.
Miljøfaktorer?
Det er ingen tvil om at arv spiller en rolle. De store villaene som koster mye penger går i arv, og dermed blir barna til rikinger enda rikere. Dette fører også til at de mindre rike ikke slippes til i området. Bydelene er blitt ekskluderende. Dette går helt klar utover barna som ikke er i stand til å håndtere stress, konflikter eller ubehag.
Tiltak
Nå må myndighetene legge en plan for å redde disse ungene ut av disse bydelene. Hva med å bruke barnetrygd som et verktøy? Hva med en egen handlingsplan? En egen Akersatsing? Hva med å busse disse elevene i de lukkene bydelene til skoler som er mer mangfoldige? 

Nå må forskere komme på banen og analysere, nyansere og sammenlikne livsvilkårene og livskvaliteten til disse utsatte barna.