Kristen iransk asylsøker fikk opphold

I flere muslimske land kan man bli henrettet for å være homofil. Nå hevder Islamsk Råd Norge at selv om homofil praksis er forbudt i islam, så legitimerer ikke dette vold og trakassering av homofile
Konverterte til kristendommen og kom ut som homofil.
0Shares
En iransk asylsøker som etter planen skulle sendes ut av Norge har fått opphold, skriver VG. Utlendingsnemnda snudde i hastebehandlingen av den homofile konvertittens sak.
UNE lot dermed iraneren få bli på Trandum, og fredag kveld fikk mannens advokat Amir Mirmotahari resultatet av hastebehandlingen i en full nemnd.
– Han er veldig glad og lettet over å ha blitt hørt. Jeg skal opp på Trandum nå ganske snart for å hente ham, forteller Mirmotahari til NTB.

Innvilget beskyttelse

Han kan ennå ikke si noe om hvorfor nemnda ombestemte seg.
– Selve vedtaket kommer i neste uke, vi har bare fått meldingen om at han har fått innvilget beskyttelse, sier advokaten.

Homofili og konvertering = henrettelse

Iraneren har bodd i Norge i omkring fem år. Fra 2010 ble han aktiv i kirken og anså seg som kristen, ifølge advokaten. I år ble han døpt i den amerikansk-lutherske kirken.
– I tillegg til konverteringen mente vi det var grunn til å se nærmere på hans tidligere anførsel om at han er homofil. Det forrige vedtaket var fra 2009, og det har skjedd mye i Iran med tanke på homofiles stilling siden da. Homofile forfølges mer systematisk og flere har fått dødsdommer, sier Mirmotahari.