Fengselshistorier

 
Foto: Privat
– Fengselet er til både for straff og rehabilitering, men jeg liker å høre historien bak hver dom, sier Sundeep Singh, som studerer til å bli fengselbetjent.

Sundeep Singh innrømmer er ferdig utdannet fengselsbetjent i desember. Han innrømmer at han ikke helt visste hva han gikk til da han begynte på studiet.
 

I dette yrket er det alltid en konflikt mellom å være privat og profesjonell.

– Jeg ville jobbe med mennesker, men at valget falt på fengselsbetjent var mer tilfeldig.
 
– Hva er det som tiltrakk deg ved yrket?
 
– Jeg har alltid vært interessert i juss og politiets arbeid, og så er jeg samfunnsengasjert. Her får jeg teori og praksis i ett. Nøkkelordene i dette yrket er toleranse og kommunikasjon. Formålet er å rehabilitere innsatte slik at de velger en annen livsstil. Men det valget må de ta selv. Jeg har gode minner fra å høre på historier, fra da jeg var liten satt jeg og hørte på bestefar fortelle om sine eventyr og opplevelser. Det er en erfaring jeg bruker i yrket. 
 
– Hvordan forholder fangene seg til en ung mann som deg?
 
– Jeg opplever at de med mørk hud føler tilknytning til meg, kanskje de føler en viss trygghet? “Innvandrer” er et stort begrep, det kan brukes om så mangt. Derfor bør man være forsiktig med å konkludere at det er høy kriminalitetsrate blant visse folkeslag.
 
– Hvilke utfordringer møter man i ditt yrke?
 
– I dette yrket er det alltid en konflikt mellom å være privat og profesjonell. Vi skal jo gi av oss selv uten å bli altfor personlig, men jeg prøver å være åpen. Vi lever i en kynisk verden, mange som sitter der inne sier alle de riktige tingene og skaper en falsk relasjon. De ønsker bare å få goder og informasjon om andre innsatte og kolleger. De later som de kun betror seg til deg, men så finner du ut at de har lurt deg. Det er skuffende, men ingen grunn til å bli demotivert.

– Hva skal du gjøre etter desember?
 
– Jeg håper på en åpning ved fengselet i Stavanger, jeg hadde praksis der en periode og trivdes veldig godt.
Navn: Sundeep Singh
Positive sider: Ydmyk, solidarisk, optimistisk og ærlig
Negative sider: Naiv og godtroende
 

Fengselsskolen ved Kriminalomsorgens utdanningssenter, KRUS, er den eneste institusjonen som utdanner fengselsbetjenter i Norge. Utdanningen er toårig og søknadsfristen kunngjøres på www.fengselsskolen.no.