Oppretter fond til styrking av arbeidslivet

Ville ha alle kortene på bordet: daværende statsminister Jens Stoltenberg.
Foto: Arbeiderpartiet
Regjeringen.no melder at Norge oppretter et fond gjennom EØS-midlene, på over 60 millioner som skal styrke dialog, struktur, praksis og et anstendig arbeidsliv i Sentral- og Sør-Europa.

– Norge har en sterk tradisjon for samarbeid mellom arbeidstakere, arbeidsgivere og myndigheter. Dette samarbeidet har skapt en felles forståelse for nytten av og behovet for en slik forpliktende kontakt og har bidratt til å sikre nye arbeidsplasser og arbeidsstandarder, sier statssekretær Erik Lahnstein i Utenriksdepartementet. Han stod for den internasjonale lanseringen av fondet i Brussel torsdag, skriver regjeringen.no.

Innsats mot diskriminering

Ifølge Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) har diskrimineringen i det globale arbeidslivet økt som følge av finanskrisen. ILOs rapport ”Equality at Work” avdekker også at innsatsen mot diskriminering går tilbake.

– Arbeidstakeres rettigheter er ingen selvfølge. Over hele Europa ser vi hvordan tøffe budsjettkutt skaper en kløft mellom innbyggernes forventninger og statens evne til å møte dem. Uroen viser hvor viktig det er å inkludere arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner og myndigheter i forpliktende dialog, sier Lahnstein.

Tolv mottakerland

Fondet skal administreres av Innovasjon Norge og lanseres i tolv mottakerland i dag. Norske arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner har vært sterkt involvert i utformingen av programmet. Det er en målsetting å opprette samarbeid på tvers av landegrensene gjennom de ulike prosjektene.