Akademikere oppfordrer kolleger til å ta til motmæle mot nettekstremismen

– Akademikere må delta i nettdebatter

Terrorangrepene 22. juli førte til at statsminister Jens Stoltenberg gikk ut og foreskrev «mer åpenhet og mer demokrati» som svar på hatefulle ideologier og voldelig ekstremisme.

En innvending mot Stoltenbergs slagord har vært at vi allerede har for mye «åpenhet» i form av diverse nettfora og blogger som, tildels anonymt, sprer islamfiendtlig, rasistisk eller annet udemokratisk tankegods.

– Det er vårt felles ansvar som samfunnsborgere å møte ekstremismen. I denne sammenheng har akademikere har en viktig rolle å spille framover. De må sørge for å møte ekstremistene på deres egne arenaer. Da tenker jeg særlig på nettfora som hittil har vært lukket for utenverdenen i den forstand at kun likesinnede har debattert der.

Ikke overbevise

Det sier Kristian Bjørkelo, som har skrevet om nynazisme i sin hovedoppgave, og er ansatt ved Universitetet i Bergen. Bjørkelo er selv blogger og har forsket på høyreekstreme nettmiljøer i flere år.

Akademikerne kan presentere motargumenter for nye brukere av nettfora der ekstremister boltrer seg.

Bjørkelo innrømmer at det nok vil være vanskelig for akademikere og fagfolk å overbevise ideologene i høyreekstreme miljøer om at de tar feil.

– Men akademikernes innsats kan bidra til å presentere motargumenter for nye brukere av nettfora der ekstremister boltrer seg. Folk som er i tvil om hva de mener vil ha godt av å se at etablerte fagfolk tar til motmæle mot hatytringer og voldsideologier, sier han.

Ansvar

Tidligere i høst gikk Bjørkelo ut i studentavisen På Høyden sammen med den kjente samfunnsforskeren Frank Aarebrot og etterlyste mer aktivitet fra fagfolk.

– Min utfordring til akademikerne er at de må ta på alvor sitt formidlingsansvar og orke å gå i dialog med uakademiske personer på nettet. Dette ansvaret er den største utfordringen vi har på universitetet i dag. Vi må på en helt annen måte enn tidligere ut i samfunnet og være aktive i debattene, var Aarebrots klare melding bare et par-tre uker etter terrorangrepene.

Motoffensiv
Og Bjørkelo og Aarebrot er ikke alene om å tenke at det nå er viktigere enn noensinne å møte ekstremister av alle avskygninger med saklige motargumenter. Nylig avholdt Humanetisk Forbund et seminar med tittelen «Motoffensiv etter 22. juli», der temaene var hvordan man kan møte ekstreme ytringer på nettet og  hvordan man bør debattere på konkrete nettarenaer.

Blant innlederne på seminaret var filosof Lars Gule fra Høgskolen i Oslo og Shoaib Sultan, som for tiden jobber ved Antirasistisk senter, der han er i ferd med å ferdigstille en rapport om hva som rører seg i de høyreekstreme miljøene.