V, KrF og H og FrP enige om en million til HRS

De borgerlige partiene i Oslo er enige om å gi HRS 1 million kroner.
Etter avtale mellom de borgerlige partiene i Oslo, får Human Rights Service (HRS) en million kroner. Dette kommer i tillegg til statlig driftstilskudd på 900 000 kr for budsjettåret 2012.
0Shares

I statsbudsjettet for 2012 er det foreslått å halvere driftstilskuddet til HRS med ca 50 % fra 1 835 000 kr i 2011 til 900 000 kr for året 2012. 

“Målet med tilskuddet er å bidra til økt deltakelse og tillit i samfunnet blant innvandrerbefolkningen. Tilskuddet skal bidra til å sikre at alle har samme muligheter, rettigheter og plikter når det gjelder å delta i samfunnet og ta i bruk egne ressurser,” heter det ifølge ordningen. Det er statsråd Audun Lysbakken (SV) i Barne- og likestillingsdepartementet som fordelte midlene.

Kutt i driftstilskudd blir nå kompensert med bidrag fra Oslo Kommune hvor de borgerlige partinene Venstre, KrF, Høyre og Fremskrittspartiet har inngått budsjettavtale for 2012. Budsjettavtalen i sin helhet finnes her.

Beløpet på en million kroner i prosjektmidler bevilges til HRS over budsjettet til Enhet for Mangfold og Integrering, skriver det nye nettstedet vepsen.no som driver gravende journalistikk om voldelige, rasistiske, totalitære eller hatefulle og antidemokratiske miljøer og grupper.