Barn med psykiske lidelser mangler tilbud

Gir hjelp: Rommen skole i Groruddalen er en av få skoler i Norge med psykologtilbud.
Foto: Wikimedia Commons
Skoleprosjektet på Rommen skole er et av få som tilbyr psykologhjelp til barn og unge. Men ordningen sliter med språkbarrierer, pengemangel og svak kommunikasjon.

Psykiske lidelser er en av de største helsemessige utfordringene i dag, men en offentlig skoletjeneste for dette er ikke lovpålagt.

Bydel Stovner i Oslo har lenge prøvd å få til et tilbud som forebygger psykiske helseproblemer blant barn og unge. Derfor ble det gjort et forsøk med å ha en psykolog på Rommen skole.

– Det er en stor skole med en sammensatt problematikk. Bydelen har ungdom- og kultursamarbeid, og en del ting er oppe og går allerede, forteller Jon Fabritius, skolepsykolog ved Rommen skole.

Det er viktig med lett tilgjengelige tjenester.

Stillingen hans er en del av et prøveprosjekt. Det skulle først vare i et år, så fortsatte det et år til da det er et tydelig behov på skolen.

– Både bydelen og skolen har evaluert prosjektet og sier seg veldig fornøyde. Det vi var misfornøyde med, var rutine og system for tilbakemeldinger om hvordan det går med elevene. Det er ikke noe fungerende, etablert system ennå.

Vanskelig med språk
Rommen har også en mottaksdel på skolen. Selv om statistikken viser at flyktninger og asylsøkere er de gruppene i samfunnet som har flest psykiske plager, kommer de sjeldent innom.

– Språkbarrieren hemmer terapien. Jeg har jo en tolktjeneste jeg kan benytte meg av via bydelen, men det blir bare en oppstykket og langsom samtale som ikke får full effekt.  Det er veldig klønete; terapi med tolk er en øvelse i seg selv.

Psykiske helsetjenester er fortsatt en fattig fetter i kommunehelsetjenesten. Statsbudsjettet for 2012 har få midler å tilby kommuner som vil legge til rette for psykisk helsehjelp med lav terskel. Ifølge psykologen på Rommen skole er hver femte nordmann innenfor målgruppen for tiltak av kommunehelsetjenesten.

Stort problem i Vesten
President i Norsk psykologforening, Tor Levin Hofgaard, sier det er stort behov for å styrke det kommunale tilbudet om psykiske helsetjenester.

– Det er viktig med lett tilgjengelige tjenester slik at den som trenger det, får hjelp før problemene har blitt så store at det blir behov for spesialistbehandling. Særlig barn og unge er sårbare og trenger tidlig hjelp, sier han.

Psykiske lidelser utgjør en av de største helsemessige samfunnsutfordringer i dag, og Verdens helseorganisasjon
(WHO) antar at psykiske lidelser vil være den viktigste sykdomsbelastning i vestlige land i 2020.