Kristin tok opp huslån i sitt navn – så stakk samboeren

Lurt inn i gjeld

Kvinner blir gjeldsofre, mange av dem etter manipulering eller lureri fra mannens side, forteller Ida Engen og Tahira Akhtar Chaudhry i Juridisk rådgivning for kvinner (Jurk).
Foto: Kari Bye
Mange kvinner opplever å bli lokket inn i en gjeldsspiral av noen de har et forhold til. Tallet på kvinnelige gjeldsofre er på vei opp, mener organisasjon.

– Dessverre  er norskkunnskapene til kvinnelige førstegenerasjons innvandrere ofte veldig dårlige. De har blitt vant til å skrive under på alle papirene mannen deres legger foran dem, mange føler det som sin “plikt” å skrive under. De tror jo at mannen ikke vil gjøre dem noe vondt. Problemene kommer når de skal skille seg.

Det forteller Tahira Akhtar Chaudhry og Ida Engen i Juridisk rådgivning for kvinner (Jurk). Begge er saksbehandlere i saker som gjelder vold, gjeld og fengselsklienter. Sosiale normer skaper også problemer når pengene skal hentes inn, forteller de.

– Vi legger merke til er at det er mye vanskeligere å sende et “påkrav” til en tidligere ektefelle eller kjæreste i innvandrermiljøet. Det er ikke ansett som anstendig å gå så hardt frem for å kreve penger. Dette gjør at kvinnene sliter alene, mens den som egentlig er ansvarlig for gjelden, går fri.

Kristin Blomkvist ble dyttet inn i en gjeldspiral av andre, men løftet seg ut selv.
Foto : Alejandro Decap

Ikke skriv under på noe du ikke har lest og forstått.

Økende problem
Problemet er økende, mener Chaudhry og Engen. Bare til midten av 2012 har JURK behandlet 90 saker.

– Gjeldsklientenes andel hos JURK øker. Lett tilgang til kredittkort gjør det enklere enn før for klienter å komme i vanskelige situasjoner. Vi begynte å føre statistikk over disse sakene i 2009, og behandlet 73 saker totalt. I 2011 hadde mengden økt til 145 saker.

Mannen dominerte
En som selv ble utsatt for manipulering av mannen hun hadde et forhold til, er Kristin Blomkvist. Da det ble slutt med eks-samboeren, satt hun igjen med flere hundre tusen i gjeld. Blomkvist har måttet jobbe hardt for å komme seg på beina igjen.

– Vi begynte å bruke penger vi ikke hadde, og så fort du gjør det, er du ille ute.

Som ung jente flyttet Blomkvist fra Sogn og Fjordane til Gardermoen for å jobbe som lærling på et hotell. Der møtte hun mannen som skulle forandre hennes liv.

– Det var i 2002, mens jeg avsluttet lærlingperioden min på hotellet, at jeg møtte han. Vi fikk en god tone som vi tok opp igjen på et senere tidspunkt, og fra da utviklet forholdet seg raskt, og vi endte opp med å flytte sammen. Jeg hadde ikke jobb på det tidspunktet men han hadde et enkeltmannsforetak han skulle gjøre store ting med, og planen var at jeg skulle jobbe i firmaet, forklarer hun.

Tok opp huslån
Det skulle ikke ta lang tid før problemene startet for Kristin. Mannen, som vi i denne sammenheng velger å kalle ”Pål”, mistet jobbet på hotellet som følge av nasking, men det stoppet ham ikke fra å ville kjøpe hus, og det på Kristin sitt navn.

– Han var veldig bestemt og ting ble alltid gjort på hans måte. For eksempel fant han ut at siden vi ikke kunne betale husleien, så skulle vi kjøpe hus. Pål var ikke kredittverdig, og derfor overtalte han meg til å ta opp huslån, noe jeg fikk.

Etter hvert ble det også tatt opp lån til bil, og utgiftene bare vokste. Alt sto i Kristin sitt navn. Fem måneder etter at de hadde flyttet til en ny leilighet, gikk ”Pål” fra Kristin til fordel for en annen dame. Hun ble sittende igjen med regninger til inkasso, og han forsvant.

Det var en lang prosess som skulle til før Kristin fikk kontroll på økonomien, og mange samtaler med inkassobyråer som gjerne ville ha pengene sine.

– Han bestemte og var veldig dominant i forholdet, mens jeg var konfliktsky og valgte heller å si ja i stedet for å ta en krangel. Han manipulerte meg så kraftig at han fikk meg ned på et mentalt plan der jeg ikke hadde kampvilje.

Kristin betalte litt på en av sakene mens hun gikk på skole, men som student hadde hun ikke råd til mye.

– Først etter at jeg var ferdig på skolen og fått meg jobb fikk jeg startet for alvor. Noen inkassobyråer var vanskelige, mens andre var veldig hjelpsomme.

Kristin har nå fått seg en jobb hun er veldig fornøyd med, og har nå kommet seg halvveis igjennom gjelden. Til tross for at ”Pål” ikke har hjulpet henne, er hun enda livsglad og forteller at hun har lært en verdifull lekse.

– Sett aldri mer gjeld i ditt eget navn en det du kan klare å betale ned med den lønnen du har, råder hun.

Tvang
Men ikke alle greier på egen hånd å komme seg ut av gjeldsspiralen de har havnet i. For mange kvinner blir organisasjonen Juridisk rådgiving for kvinner eneste utvei. Organisasjonen behandler årlig over 100 saker der kvinner har fått en stor gjeldsbyrde, mange av dem ufrivillig.

– Først samler vi inn en oversikt over gjelden deres. Deretter prøver vi å få til forskjellige avtaler med kreditorene om hvor mye som skal betales til dem i måneden, forklarer Tahira Akhtar Chaudhry og Ida Engen i Jurk.

De opplever at mange av kvinnene sliter følelsesmessig i tillegg til økonomisk når problemene har kommet som følger av tvang.

– Vi har dessverre klienter som er påført gjeld ved bruk av vold og trusler. Her er det nesten umulig å inndrive gjelden også, da det ofte kan være disse kvinnenes egen signatur på lånepapirene. Ofte har disse kvinnene tidligere hatt full kontroll over egen økonomi, vært i jobb eller utdannelse, men denne situasjonen gjør at de helt mister tro og håp, utdyper Chaudhry og Engen.

Det er vanskelig å bevise at kvinnene har havnet i situasjonen ufrivillig forteller Chaudhry og Engen. I slike situasjoner avhenger det av hvor mye klienten har spart på av papirer.

– Ta kontrollen!
For å unngå at man havner i uføre, har Chaudhry og Engen noen klare råd.

– Ikke skriv under på noe du ikke har lest og forstått, ha skriftlige avtaler på alt du låner av noen, eller til noen. Alt lån som blir tatt opp i ditt navn, er det du som står ansvarlig for overfor utenforstående. I tillegg må du selv ha kontroll over din egen økonomi. Ikke lever Altinn-koder, personnummer eller andre personlige koder til noen som helst og vær forsiktig med å skrive under på fullmakter.

De ber også at man bør være forsiktig med å være godtroende i et forhold.

– Forhold kan endre seg. Selv om det er din mann eller kjæreste som låner penger av deg, kan de bli veldig vanskelige å ha med å gjøre når forholdet tar slutt.