Utrop for fem år siden: Manuela blir minister

Norges første statsråd med minoritetsbakgrunn utnevnt i dag.

Manuela Ramin-Osmundsen (44) er tidligere leder for Senter mot etnisk diskriminering (SMED), Utlendingsdirektoratet (UDI) og var ansatt i UD som avdelingsleder.

Nåværende barne,-og likestillingsdepartementet får nytt navn og nye oppgaver og blir til barne-, likestillings-og diskrimineringsdepartementet. 

Utnevelsen av Ramin-Osmundsen er den mest kontroversielle av torsdagens endringer i Regjeringen, skriver VG.

Osmundsen måtte gjennomgå heksejakt for et år siden da Graver-utvalget ikke trodde på hennes forklaring om at hun ikke kjente til de såkalte MUF-sakene da hun var direktør i UDI.UDi er underlagt Arbeids -og inkluderingsdepartementet, og i fjor fratredde Osmundsen stillingen som direktør i samråd med statsråd Bjarne Håkon Hanssen.