Forsøker å verve UDI-ansatte til spionasje

Flere innvandrerorganisasjoner får ikke lenger pengestøtte etter å ikke ha gjort en god nok redegjørelse for hva pengene har gått til.
Foto: Claudio Castello
Etterretningstjenester fra andre land har i flere år forsøkt å rekruttere spioner i Utlendingsdirektoratet (UDI) for å skaffe informasjon om asylsøkere i Norge.
0Shares

For første gang forteller UDI om tilfeller der ansatte blir forsøkt vervet av etterretningsoffiserer fra fremmede makter, melder NRK.

I UDIs arkiver finnes detaljert informasjon om alle som kommer til Norge for å søke asyl. Det er informasjon som er svært interessant for utenlandske etterretningstjenester.

– En del land i repressive regimer vil kunne være interessert i å følge opposisjonsgrupper som oppholder seg i utlandet, også i Norge, sier Forfang.

Under diplomatdekke

Under dekke av å være diplomater er det kjent at det flere steder arbeider etterretningsoffiserer. Disse kontakter ansatte i UDI.

– Det kan skje på flere måter, blant annet ved at man inviterer personer til sosiale sammenhenger hvor det ikke er naturlig at de skulle bli invitert, hvor hensikten kan være å etablere en relasjon som skal brukes til å innhente informasjon, sier Forfang til NRK.

Varslet PST

Kan dere utelukke at det har vært snakk om spionasje for fremmede makter?

– Vi kan ikke utelukke det, men vi har ingen grunn til å tro at det har vært det.

Likevel har UDI varslet PST ved grove tilfeller, og det er nulltoleranse for slike saker.

Ja, folk har måttet slutte her av slike årsaker, sier Forfang.