Hva sier islam om intimbarbering?

Muslimer må babere seg nedentil, ifølge islam.
 Voksne muslimer flest, fjerner regelmessig armhule- og kjønnshår.

I islam er det sunnah (i tråd med slik profeten levde) å intimbarbere seg.

I islam er det klare retningslinjer for hvilken hårvekst som skal bevares, trimmes og fjernes. Hår i armhulen og nedenfor navlen skal fjernes både hos menn og kvinner.

Napping eller barbering?
Qibla.com er en godt besøkt nettside som besvarer mange muslimske kvinner og menns bekymringer i den moderne verden. Hvordan det islamske pålegget om å fjerne kjønnshår skal finne sted i praksis, diskuteres. Nettsiden anbefaler at menn barberer bort kjønnshår mens kvinnene napper. Samtidig poengteres det at det viktigste er at håret blir fjernet, enten på den ene eller andre måten. Det er anbefalt å gjøre dette på en ukentlig basis, ideelt på fredager (før fredagsbønnen). Å forlenge dette til minst en gang hver 15. dag er tilgivelig, men utover dette er klandreverdig, og senere enn 40 dager er syndig.

Det er tillatt for menn å bruke henna-farge i håret og på skjegget.

Den medfødte naturens vaner
Den norske moskeen World Islamic Mission har på sin hjemmeside en egen spalte med ”spørsmål og svar”. Fjerning av kjønnshår er blant spørsmålene som er stilt, og har i underkant av 3000 treff. På Islam.no er det også flere som spør om hvordan eller hvorfor intimbarbering skal foretas. Svarene inneholder henvisninger til hygiene og det naturlige. Her vises det til en hadith som går ut på at fem ting er del av menneskets medfødte natur; omskjæring, fjerning av hår fra intime kroppsdeler, klipping av neglene, fjerning av hår i armhulen og trimming av barten.

Hodehår
Qibla.com viser til en hadith hvor det går fram at profetens hustruer pleide å klippe håret sitt. Ifølge nettsiden mener flere tolkere av hadithen at den sikter til eldre og enker som ikke forskjønner seg selv. Eldre og unge jenter kan klippe håret sitt slik at det blir lettere for dere å stelle det. Når det gjelder menn bør de unngå å barbere hodet, og heller klippe håret kort dersom det blir langt. Unntaket er hvis de er på pilegrimsreisen, hajj, da er det svært vanlig å barbere hele hodet. Menn barberer hodet og kvinner klipper av seg en hårlokk, begge deler for å vise at en ikke lenger en forpliktet av de ekstraordinære renhetskravene som inntreffer ved hajj.

Henna-farging
Det er tillatt for menn å bruke henna-farge i håret og på skjegget. Imidlertid skal de unngå å bruke henna på hender og føtter, såfremt det ikke er en medisinsk årsak til bruken. Dette for å unngå å imitere kvinnfolk. Kvinner, derimot, kan bruke henna-farge på hender, føtter og i håret. 

Den kjente juristen Imam Abu Yusuf, elev av Imam Abu Hanifa, som stiftet en av de fire lovskolene i islam (Hanafi-skolen), har blitt sitert på følgende da han ble stilt spørsmålet om hvordan mann og hustru skulle te seg for hverandre:

– Som jeg ønsker min kone skal pryde seg for meg, ønsker hun også at jeg pryder meg for henne (gjengitt i hans verk Radd al-Muhtar).