Ny, “vitenskapelig” Koran-oversettelse

Aqil Qadir(venstre)har vært prosjektleder for Koran-oversettelsen. Her viser han stolt fram resultatet sammen med Muhammad Sheraz Aslam, leder Norsk-muslimsk kunst- og kulturforening
Foto: Tanveer Hussain
Norges første komplette Koranoversettelse gjort av muslimer selv lanseres i disse dager. – Den inneholder forklaringer som tar utgangspunkt i den moderne verden, forteller prosjektleder Aqil Qadir i Norsk-muslimsk kunst- og kulturforening (NMKKF). 

 

NMKKF ble stiftet i 2009, og tre år senere kan foreningen stolt vise fram en komplett og ferdigtrykt utgave av Koranen på norsk. Oversettelsen tar utgangspunkt i Dr. Mohammad Tahir-ul-Qadris oversettelse av Koranen, Irfan-Ul-Qur`an. Dr. Qadri er grunnleggeren av den verdensomspennende muslimske organisasjonen Minhaj-ul-Quran International.

En fortolkende oversettelse

I tillegg til å være muslimenes første, komplette og egenproduserte, norske Koranoversettelse, er den også den første fortolkende utgaven. Det innebærer at oversettelsen er supplert med forklarende tekst i parenteser i versene.

Den første Koranoversettelsen kom i 1980, så det er på tide med flere.

– Vår daglige uttrykksmåte er noe annerledes enn den retorikken en finner i Koranen, derfor var det viktig å utdype dette i form av tilleggstekst, sier Qadir.

Den nye oversettelsen har tatt vare på tradisjonell islamsk kalligrafi.
Foto : Aqil Qadir

Samtidig er denne oversettelsen mer i pakt med naturvitenskapen. Det kommer godt fram i verset om skapelsen av mennesket:

Å, du menneskehet! Hvis dere er i tvil om å gjenoppstå (etter døden), så (fordyp dere i tanken om deres skapelse og evolusjon), Vi innledet deres (kjemiske) skapelse av jord, deretter (biologisk dannelse) av en sammensmeltet dråpe (zygote), deretter av en festet hengende masse (klamret fast i livmoren som en leddorm [embryo])… (Koranen 22:05).

– Deretter har vi forklart zygote og embryo i egen fotnote nederst på følgende måte:

Zygote er en celle som er oppstått ved sammensmelting av to kjønnsceller. Embryo er fosteranlegg i perioden fra egget har festet seg i livmorshinnen, til utgangen av åttende svangerskapsuke.

– Dersom en fjerner teksten i parentesene og fotnotene, blir det atskillig mer krevende å forstå teksten, og det er nettopp dette vi har forsøkt å gjøre noe med.

Med kjærlighet i blekket

– Hvorfor var det behov for en egen muslimsk oversettelse?

– Slik vi ser det er det ikke nok med bare kunnskaper i arabisk språk for å oversette et så stort verk som Koranen. Det er viktig med en helhetsforståelse av Koranens budskap. Det kreves god kunnskap om hadith, koransk eksegese (vitenskapelig fortolkning av en tekst), rettsvitenskap, teologi, sufisme, profetisk biografi og islamsk filosofi for å nevne noe. Vårt valg falt dermed på dr. Muhammad Tahir-ul-Qadris koranoversettelse Irfan-Ul-Qur`an, som nettopp samsvarer med det vi ønsket å oppnå.

En annen viktig faktor har vært å ikke glemme kjærligheten til Allah og profeten Mohammad i oversettelsen, forklarer han.

Ærbødighet, ydmykhet og aktelse for Allah og hans Sendebud har vært helt sentralt for oss. Det har også vært av avgjørende betydning å klarlegge indre, åndelige betydninger. Denne oversettelsen bringer ut de iboende åndelige referanser som finnes i så mange av Koranens vers.

– På tide

Kari Vogt er profilert, norsk islamforsker. Hun mener det er betimelig med flere Korantolkninger i Norge.

– Det er utmerket at det kommer flere og nye oversettelser. Det er spesielt to ting som kjennetegner en god Koranoversettelse til norsk. Det at oversetteren behersker ikke bare arabisk, men Koran-arabisk, som er nokså mye mer krevende enn vanlig arabisk. Det andre er korrekt, godt norsk.

Samtidig mener hun Norge ligger langt etter når det gjelder antall Koranoversettelser på norsk.

– Den første Koranoversettelsen kom i 1980, så det er på tide med flere. Går en til engelsk eller fransk, eksisterer det et dusin ulike tolkninger av Koranen. I Norge i dag er det flere som er i gang med sine Koranoversettelser. Det er et behov for dette, særlig blant den yngre generasjonen av muslimer.

Anerkjent autoritet

Aqil Qadir mener NMKKF har ivaretatt begge de to kvalitetsindikatorene Kari Vogt nevner.

– Vi har tatt utgangspunkt i dr. Qadris oversettelse, og han er en anerkjent autoritet innen islam. Han har publisert 480 bøker, og levert over seks tusen forelesninger på urdu, engelsk og arabisk. Når det gjelder norsk rettskrivning, må det sies at oversettelsen er gjort av meget begavede norske muslimer. I tillegg har vi benyttet ekstern språkvask for nettopp å kvalitetssikre oversettelsen. Vi er svært takknemlige overfor alle våre bidragsytere som har muliggjort denne utgivelsen, sier han.