– Frps innvandringsregnskap vil vise overskudd

Majoran Vivekananthan er nominert til pris i kategorien "Ņrets meningsbærer
Foto: Henrik Kreilisheim
Majoran Vivekananthan, ansvarlig redaktør i Utrop, Norges første flerkulturelle avis, mener et innvandringsregnskap vil vise et overskudd.

Vivekananthan (bildet) tror ikke innvandrere har noe å frykte hvis et innvandringsregnskap blir realitet. Tvert imot tror han det vil føre til at etniske nordmenn vil få et mer positivt syn på innvandrere.

– Et slikt innvandringsregnskap vil vise et overskudd, slår han fast.

Frp-leder Siv Jensens utgangspunkt er at altfor mange av dem som kommer til Norge “havner rett i trygdefella” og blir NAV-klienter.

Fordi så mange av innvandrerne i Norge tross alt er i jobb og betaler skatt på lik linje med etniske nordmenn, vil et innvandringsregnskap derfor gå i overskudd.

– Når innvandrere verken tar seg utdanning eller jobber, vil de heller ikke bidra til velferdssamfunnet. De blir altså en utgiftskilde, argumenterer Frp-lederen.

– Men skal du lage et regnskap, må du også se på inntektene, og de er mye høyere enn utgiftene for innvandrerne samlet sett, er Vivekananthans svar på dette.

Norge gode på integrering

Fordi så mange av innvandrerne i Norge tross alt er i jobb og betaler skatt på lik linje med etniske nordmenn, vil et innvandringsregnskap derfor gå i overskudd. Skatteinntektene fra de mange vil være større enn utgiftene til ledighetstrygd, sosial stønad og annen statlig og kommunal støtte til de få, påpeker Vivekananthan.

– Hvis vi ser på ledighetsstatistikken først, så viser den at blant etniske nordmenn er ledigheten på 3 prosent, mens den er på 6 prosent i innvandrerbefolkningen. Det høres umiddelbart ut som en stor forskjell, men i andre land er det ikke uvanlig med 20-30 prosent ledige blant innvandrerne. Norge er altså et av landene som er best på integrering.

Innvandring=god butikk

Også på kortere sikt og ut ifra et mer lokalt perspektiv, kan innvandring være god butikk, hevder Utrop-redaktøren.

–  Selv om kommunen må investere noen kroner, vil den få igjen for dette når flyktningene etter to-tre år kommer i arbeid. Regnskapet vil nok en gang vise overskudd. I et innvandringsregnskap hvor man ser på både utgifter og inntekter, vil alt dette komme fram. Derfor er et innvandringsregnskap en god idé, fastholder Vivekananthan overfor Dagsavisen.