Ukas TV-intervju

Dette er årsaken til ekstremisme

Foto: Arkiv.
Foto: Farid Omer
Det har vært mye oppmerksomhet rundt profetens Umma i den siste tiden. Utrop tok derfor en prat med Linda Alzaghari, leder i Minotenk og  Lars Gule, postdoktor ved HiOA, om deres synspunkter i saken.