Kom nærmere

Den største trusselen mot en human og solidarisk asylpolitikk, er distanse til menneskene som ber om vår beskyttelse. Derfor ber vi deg komme litt nærmere.

Mandag 14. januar klokken 19.00 på Litteraturhuset i Oslo ga ca. 15 asylsøkere fra ulike land et lite glimt av sin livssituasjon – og ikke minst av norsk asylpolitikk sett gjennom deres øyne. De inviterte folk til å komme litt nærmere.

På Antirasistisk Senters hjemmeside skriver de at asylsøkere kommer til oss med historier fra krig og diktatur. Det er historier om tap, om overgrep og om frykt. Regjeringen ønsker ikke at det norske folket skal høre for mange slike historier, siden det er historier som også handler om det harde møtet med norsk asylpolitikk.

Kvelden på Litteraturhuset var arrangert for å gi noen av de mange asylsøkerne som oppholder seg i Norge, skulle få muligheten til å åpent, ærlig og uredigert få fortelle sin historie. Asylsøkerne som kom og delte sin historie, hadde bakgrunn fra Etiopia, Eritrea, Iran, Palestina, Afghanistan og Dagestan (Russland). Felles for de alle er at de har fått avslag på asylsøknaden sin fra norske utlendingsmyndigheter.

Kampanjen og arrangementet er et samarbeid mellom Antirasistisk Senter, Norsk Folkehjelp, Palestinerleir, Foreningen av tolvte januar, fotograf Tine Poppe og forfatter Kari Gellein.