Feiret 60 år med fremtids- og tilbakeblikk

 

 

I februar 2013 er det 60 år siden den partipolitisk uavhengige ukeavisa Orientering, nåværende Ny Tid, utkom med sin første ordinære utgave, med forfatter Sigurd Evensmo (1912-1978) som første redaktør. Avisa hadde som mål å stå for “en tredje vei” mellom maktblokkene i øst og vest, samt et ønske om å være en “åpen råk” i den norske utenrikspolitiske debatten.

Orientering, med sin ferske og uvante stil, ble upopulær i mektige politikerkretser, særlig Arbeiderpartiet. Flere av journalistene ble blant annet ekskludert fra partiet.

To paneldebatter ble avholdt, en med likestilling og en annen med årets Stortingsvalg som tema. Kjente skikkelser som Audun Lysbakken, Erling Borgen, Lars Alldén, Mina Adampour, Gülay Kutal og Hallgeir Langeland ga uttrykk for sine standpunkter, mens slampoeten Sarah Ramin Osmundsen sto for underholdningen.

Ny Tids redaktør Dag Herbjørnsrud ønsket de fremmøtte velkommen.
Foto : Claudio Castello
..og slik det er nå.
Foto : Claudio Castello