Utrop for fem år siden: – Carl I. Hagen fortjener ingen takk

Forfatter av boken “Frp-koden” Magnus Marsdal mener at medieomtalen av Hagen bærer preg av at andre toppolitikere ikke ønsker å fremstå som uhøflige mot en gammel mann som snart skal gå av.

– Men det er viktig å ikke glemme at Hagen selv mangler enhver form for høflighet overfor de mange gruppene han har hengt ut gjennom sin politiske karrière, sier han. Som eksempler nevner Marsdal alenemødre, flyktninger og asylsøkere.

Marsdal synes ikke Hagen fortjener noen takk for sin innsats i norsk politikk på grunn av måten han har utnyttet kollektive fordommer på.