– Endringer vil føre til uheldige konsekvenser for voksne innvandrere

Voksenopplæringen i Oslo blir anklaget for å legge ned en vellykket modell for voksenopplæring uten evaluering i en kronikk på Aftenposten.no

”Mener virkelig Udanningsetaten at det er formålstjenlig at voksne deltagere får undervisning etter barnetrinnet og i tillegg mister retten til norskprøvene? Tror Utdanningsetaten at økt deltagerantall i klassene, stikk i strid med hva som gjøres i andre kommuner, er egnet til å skape større fleksibilitet og læringsutbytte?”

Uheldige konsekvenser
I Aftenposten sin kronikk Et spill for galleriet, kritiserer artikkelforfatterne Utdanningsetaten for å gjennomføre omfattende endringer kun for å spare penger. Utdanningsetatens forsøk på å skrote ”Lokal lærerplan i basiskompetanse for voksne innvandrere” (Basisplanen) vil få svært uheldige konsekvenser for voksne innvandrere med liten skolebakgrunn, hevder de.

Lærerplanens styrke er at den er skreddersydd for voksne med mangelfull basiskompetanse. Den er forankret i opplæringsloven, som legger stor vekt på tilpasning. Det er altså ingen motsetning mellom intensjonen i opplæringsloven og målene i Basisplanen, slik Utdanningsetaten påstår, fremhever artikkelforfatterne.

Les hele kronikken her!