Vil ha omfattende endringer av innvandringsloven

Frp foreslår kraftig innstramming

Morten Ørsal Johansen, FrPs integrerings- og innvandringspolitisk talsmann, melder om at partiet vil revidere innvandringsloven
Foto: Børge Sandnes/FrP Media
Norskprøve med karakter og dobling av botidskravet er blant forslagene til revidering av innvandringsloven. Høyre vil ikke si om de er enige.

 

– Forslaget er basert på erfaringen som har dannet seg siden innvandringen til Norge startet, og innvandringsloven ble vedtatt. Vi ser i dag mye som ikke er godt nok, som vi vil gjøre bedre, forklarer Morten Ørsal Johansen, Fremskrittspartiets (FrP) innvandrings- og integreringspolitiske talsmann.
Revideringsforslagene er som følger:
* Øke botidskravet fra tre til seks år for å få permanent opphold. Har man skaffet seg jobb og vist stor vilje til integrering så kan man søke tidligere.
* All gjeld til det offentlige, f eks barnebidrag og feilaktig utbetalt sosialstønad, skal være betalt når man søker permanent opphold.
* Søker må være i arbeid eller relevant studie i to og et halvt av de tre årene du har bodd i Norge.
* Søker må underskrive en erklæring om integrering og medborgerskap. Søker må respektere norsk lov og være interessert i å bli en del av samfunnet. Det skal skape større tilhørighetsfølelse.
* Søker skal ha bestått samfunnsfags- og norskprøve med karakter. Dette for å ha noe å legge fram for arbeidsgiver.
* Søker skal ikke ha oppholdt seg utenfor Norge i mer en seks måneder i de seks årene. Godkjente studieordninger til utlandet vil være akseptert, men eksempelvis islamskole er ikke gyldig.
 
* Avvikle Utlendingsnemnda til fordel for en forvaltningsdomstol.
* Reiser på ferie eller annet til det landet du har flyktet fra, vil medføre bortfall av asylsøknaden.
* Forslagene er nå til realitetsvurdering hos Justisdepartementet, slik at det juridiske i lovforslaget kommer på plass.
Varsko
Noen av forslagene vil etter all sannsynlighet falle under stortingsbehandlingen, men Johansen forklarer at de ikke kommer til å la forslagene ligge med det.

– Vi vil ta det med inn i eventuelle regjeringsforhandlinger, sier han, uten at han vil gå ut med hvor hardt de kommer til å presse for å få lovforslaget gjennom.

Å føre regjeringsforhandlinger via media er noe han aldri vil gjøre, presiserer han.

– Vi fremmer forslaget fordi det er vår politikk og om Arbeiderpartiet stemmer imot, sier det mye om deres standpunkt. De vil veldig gjerne fremstå som strenge, men det har ofte blitt med praten, forklarer han.
– Tror dere Høyre vil stemme for forslagene?
 
– Hva Høyre vil gjøre, er det snart ingen i Norge som vet. De dobbeltkommuniserer på stort sett alle områder, men en del av dette tror jeg Høyre kan være med på. Det vil forundre meg litt om de hadde motsatt seg forslagene.
Ikke redd for impulser
Johansen avviser at partiet ønsker seg en assimileringspolitikk. Forslaget om en “integreringserklæring” er eksempelvis basert på at det skal skapes en nærhet til landet, etter inspirasjon fra andre land.
– Selv om du integrerer deg, så har du en religion og kultur som du får ta med deg, og det skulle bare mangle. Du skal ikke kaste din egen kultur på dør når du blir integrert. Impulsene fra andre land kan være positive, og vi har fått dem hele tiden gjennom historien. Det er ikke skadelig, men det handler om hvor fort og hvilke impulser som kommer, utdyper han.
Ikke overrasket
Aksel Hagen (SV), leder for kommunalkomiteen, er ikke overasket over forslagene fra Frp.

– Det er valgkamp, og derfor er det viktig av dem å vise at de gjør noe. Dette er et typisk Frp-forslag som kommer med ujevne mellomrom. De forsøker å stramme inn innvandringslovgivingen ut fra mistillit og mistanke.

Han mener for eksempel at det å øke botidskravet er helt unødvendig.

SV-politiker Aksel Hagen mener revideringsforslagene fra FrP er laget kun for å trekke oppmerksomhet.
Foto : Wikimedia Commons

Frp forsøker å stramme inn innvandringslovgivingen ut fra mistillit og mistanke.

– Generelt mener vi at rask saksbehandling er ekstremt viktig, og et tre års botidskrav er mer enn nok.

Høyre-politiker Trond Helleland, deler synet til FrP om at innvandringspolitikken må endres.
Foto : Tomas Moss

Hagen har ingen tro på at forslaget kommer gjennom på stortinget, og tror heller ikke at Høyre vil stemme for forslaget.

– Dette er et demonstrasjonsforslag, som lar dem markere seg på innvandringsspørsmålet. De avslører seg ved å stille forslaget alene. Hadde de virkelig villet ha stemmene til sine framtidige samarbeidspartnere, så hadde de invitert dem med og stilt forslaget sammen, mener han.

Enighet
Trond Helleland, stortingspolitiker for Høyre, tilbakeviser kritikken fra Johansen, men uttrykker samtidig enighet med tankene til Frp. Han viser til at de selv har fremmet forslag om endringer av innvandringsloven.

– For kort tid tilbake behandlet vi den såkalte “integreringsmeldingen” i Stortinget. Her kom Høyre med en rekke forslag for å styrke integreringen på områder vi mener regjeringen har sviktet. Vi er enige med Frp i at det er viktig å styrke tilhørighetsfølelsen til Norge for dem som ønsker å bli her permanent, men det aller viktigste for Høyre er språk og arbeid. Kommer man til Norge må man lære seg norsk, og man skal jobbe. Derfor er for eksempel introduksjonsordningen som Høyre innførte da vi satt i regjering viktig.

Høyre vil ikke forskuttere hva de vil gjøre når forslagene blir presentert på stortinget. Helleland forteller at Høyre er enig i krav til prøver.

– Det bør innføres krav om beståtte prøver i språk og samfunnsfag, noe Høyre også har foreslått i Stortinget flere ganger, men som regjeringspartiene dessverre har gått mot.