Samarbeid mellom stat og entreprenører redder rom-folk

 
Foto: Unicef Serbia
For tre år siden gikk Telenorgruppen, UNICEF og Serbias helsemyndigheter inn i et nybrottsarbeid til gagn for landets rom-befolkning. 

Gjennom prosjektet ”Povezivanje” (på norsk ”å koble sammen”) har man brukt flere hundretalls norske kroner for å bedre serbiske rom-folksfamiliers helse og livskvalitet.

– Telenor Serbia støtter ulike prosjekter for vanskeligstilte og fattige. I Serbia finnes det en halv million rom-folk. Flertallet er ikke registrert i offentlige statistikker og er ofte motvillige til å bruke helsetjenester. Antatt levetid er i gjennomsnitt ti til 15 år kortere enn hos andre folkegrupper og spedbarnsdødelighet er tre ganger høyere enn blant etnisk serbere, sier tidligere prosjektleder, Ana Brodtkorb, nå leder for samfunnsansvar i Telenor Norge.

Prosjektet pågår fortsatt, og Telenor investerte første året opptil 600.000 kroner.

– Jeg ønsker å påpeke at dette er ganske høyt beløp i Serbia. En gjennomsnittlig månedslønn ligger på ca. 4000 kroner.

– Samtidig har vi ikke bare investert penger, men også bidratt med tekniske løsninger. I Telenor er vi opptatt av kompetanse og det å kunne måle effekten av det vi gjør, legger hun til.

Handler om å inkludere
Så langt har helseveiledere i 60 kommuner i Serbia deltatt i prosjektet.

– Helseveilederne har registrert så mange folk som mulig, slik at de inkluderes inn i det sosiale sikkerhetsnettet. Folk har fått ID-kort, helse og sosial forsikring, bedre primærhelsetjeneste, lært om hygiene og prevensjon, fått regelmessige medisinske undersøkelser og motivert barn til skolegang. Veilederne er alle rom-kvinner med fullført grunnskole. For dem er prosjektet en mulighet til å finne jobb.

Hjelper med logisitikken
Telenor Serbia har i disse årene sørget for økonomisk støtte, samt teknisk utstyr og andre løsninger.

– En spesiell tariffpakke med mobilabonnement gjør det mulig for veilederne å ringe hverandre og kommunisere med helsestasjoner gratis og informere familiene som de bistår. Samtidig får de bærbare-PCer med spesialprogramvare som gjør det mulig å rapportere mer nøyaktig og effektivt. Veilederne kan kommunisere med institusjonene, samt hjelpe flere rom-familier enn tidligere.

FAKTA
Tilsammen utgjør rom-folk opptil to prosent av befolkningen i landet, ifølge tall fra Serbias folketelling i 2011. Rom-folket har bodd i landet i flere århundrer, og som andre romfolksminoriteter opplevd ekskludering og fattigdom.

I 2009, for å bøte på dette, gikk serbiske myndigheter inn for å lage en nasjonal strategiplan for inkludering av serbiske rom-folk.

Resultatene fra prosjektet så langt (2010-2012):

* 335.430 helseveilederbesøk til rom-bosetninger.
* 1051 inntil nå uformelle rom-bosetninger registrert.
* 37.632 rom-familier og129.879 rom-folk er tilsammen registrert.
* 13.542 nye ID- dokumenter og helsekort er utstedt.
* 24491 rom-folk er vaksinert.
* 5515 barn er påmeldt til skolen
* Betydelig redusering av barnedødeligheten i løpet av de siste tre årene.

(tall: Telenor Serbia, UNICEF Serbia)