– God politikk på arbeidsinnvandring

Stadig flere arbeidsinnvandrere fra Polen blir igjen i Norge, viser ny FAFO-forskning.
Foto: Lan Marie Nguyen Berg
Caritas Norge mener det er svært positivt at samarbeidspartiene på borgerlig blokk legger stor vekt på arbeidsinnvandring i sin samarbeidsavtale.

– Vi er enige med partiene i at arbeidsinnvandring er et gode og at forhold må legges til rette for å sikre disse tilgang til det norske arbeidsmarkedet. At samarbeidspartiene ønsker å forbedre godkjenningsmekanismene for kompetanse arbeidsinnvandrere har med seg utenfra, samt å gjøre byråkratiet ved arbeidsinnvandring enklere, ser vi som spesielt positivt, skriver Caritas Norge i en pressemelding.

Likevel påpeker man at språkopplæringen er utelatt i samarbeidsavtalen.

– Å beherske norsk er viktig både for å få innpass i arbeidsmarkedet, for å forstå byråkrati og for å bli integrert i det norske samfunnet. Mange av de som kommer til Norge for å jobbe har lite eller ingen norskkunnskaper. Vi mener det er viktig med større innsats for å gi dem billig eller gratis språkopplæring.

– Involver flere ikke statlige aktører
I tillegg til statlige og kommunale tiltak innen norskopplæring fremhever Caritas hvor viktig det er å involvere næringslivet og frivillige aktører i dette arbeidet.

– Vi håper at den nye regjeringen vil følge opp dette i sitt arbeid med arbeidsinnvandring, skriver man videre.