Polsk er viktig i norske bedrifter

Polsk har blitt viktigere enn fransk og spansk for norske bedrifter. Det viser en undersøkelse.

Det er bare engelsk og tysk som er viktigere enn polsk. Det svarer sjefer for norske bedrifter i undersøkelsen. Det er NHO som har lagd undersøkelsen. Bergens Tidende skriver om saken.

44 prosent av sjefene sier at de trenger personer som snakker engelsk. 14 prosent trenger ansatte som snakker tysk, og seks prosent trenger folk som kan polsk.

Bare fire prosent sier at de trenger folk som kan fransk eller spansk.

Både i fjor og i år er det flest polakker som kommer til Norge. Det skriver SSB på sine hjemmesider. 13 prosent av de 633 100 innvandrerne i landet er polakker. Dette er 84 000 personer. Det er nesten like mange polske innvandrere i landet som det er innbyggere i Kristiansand kommune.

Den nest største gruppen innvandrere er svensker, 36 400. Det er omtrent like mange svenske innvandrere i Norge som der er personer i Haugesund kommune.