De lagde brosjyrer på seks språk

Tone Hammerlund og Ann-Elisabeth Grønnhaug (t.v) har ledet arbeidet med å produsere brosjyrer med informasjon om funksjonshemminger på seks språk.
Foto: Are Vogt Moum
Har du spørsmål om utviklingshemminger? Nå kan du få svar på norsk, engelsk, samisk, urdu, somali og arabisk.

– Det var en videregående skole som ringte til oss. De ville vite om vi hadde informasjon om utviklingshemminger på andre språk. Det hadde vi ikke. Sånn fikk vi ideen om å oversette informasjon.

Det sier Tone Hammerlund. Hun er sjef i Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU).

Flere tusen brosjyrer
Nå har de lagd brosjyrer på seks språk. Brosjyrene kommer elektronisk og trykt på papir.

Brosjyrer på seks språk, samt plakater som informerer om organisasjonen, er resultatet av Norsk Forbund for Funksjonshemmedes flerspråklige prosjekt.
Foto : Are Vogt Moum

Vi har blant annet to juridiske rådgivere som kan hjelpe til i vanskelige saker. Da trenger du ikke bruke advokat.

– Vi har valgt språkene norsk, engelsk, samisk, urdu, arabisk og somali. Vi vil gjerne ha flere språk i fremtiden. Men da må vi først finne penger til det, sier Hammerlund.

NFU har trykket 10 000 brosjyrer på norsk og engelsk, 4000 på samisk og 6000 på de andre språkene.

– Nå skal sende brosjyrer til alle våre 190 lokallag og 19 fylkeslag. Vi sender også til helsestasjoner, fastleger og sykehus. Brosjyrene kommer også på nettet, forteller Hammerlund.

Innvandrere er velkomne
Hammerlund vil gjerne ha flere innvandrere som medlemmer i NFU.

– Vi har dessverre få innvandrere som medlemmer. Det var en av grunnene til at vi søkte penger til dette prosjektet.

Hammerlund forteller at NFU kan hjelpe medlemmene med mange ting. 

– Vi har blant annet to juridiske rådgivere som kan hjelpe til i vanskelige saker. Da trenger du ikke bruke advokat, forklarer hun.

Det koster penger å være medlem, men det koster mye mer å bruke advokat, hvis det er det man trenger, mener Hammerlund.

– Vi har også tilbud til våre medlemmer om likepersonsarbeid, det vi før kalte likemannsarbeid. Som medlem kan du få veiledning av andre, mer erfarne medlemmer. Hvis du har problemer med å få oppfylt rettighetene dine, kan de hjelpe. De kan også gi råd om hjelpemidler eller annet, sier hun.