Professor: – Norge bør tillate dobbelt statsborgerskap

Skal du som utlending få dette, må du gi avkall på ditt opprinnelige statsborgerskap
– Norges politikk er trippelt feilslått. Vi bør heller følge Danmarks eksempel, skriver Andreas Føllesdal, professor i filosofi.

– Det norske forbudet mot dobbelt statsborgerskap hadde tre edle hensikter: å fremme lojalitet til staten, å integrere utlendinger i Norge og å unngå praktiske ulemper, skriver Føllesdal i et innlegg i Aftenposten.

Professor Andreas Føllesdal.
Foto : UiO
Men forbudslinjen er trippel feilslått, mener han.

– Det er vanskelig å forstå tankegangen bak forbudet. De som ville ønske å stemme ut fra politisk lojalitet til en annen stat kan tross alt bare velge blant etablerte partier til stortingsvalg i Norge.

Å kreve at nye borgere må frasi seg andre statsborgerskap hemmer snarere enn fremmer integreringen, mener professoren.

– En evaluering av loven i 2011 konstaterte at mange heller lar være å søke norsk statsborgerskap – ikke minst fra Europa, USA og Australia, skriver han.

Den tredje innvendingen mot dobbelt statsborgerskap var praktisk, ifølge professoren: hvor skal personene avtjene verneplikt og betale skatt etc? Han mener at i praksis har slike problemer blitt borte eller blitt løst – ikke minst i Europa hvor det er en klar trend i retning økt aksept av dobbelt statsborgerskap.

Danmark åpnet før jul for muligheten til å inneha dobbelt statsborgerskap.

– Dermed er Danmark den siste av mange stater som har snudd. Norge bør være den neste i rekken, skriver Føllesdal.

Les hele innlegget her!