Innvandrere kan avgjøre valget

Velgere med minoritetsbakgrunn har tradisjonelt stemt til venstre, og da særlig på Arbeiderpartiet. Det vil ikke nødvendigvis bli et like klart mønster i år, men i byer som Oslo har innvandrere uansett muligheten til å påvirke valget i stor grad
Foto: Arbeiderpartiet
Mange kommuner kan få ny ledelse etter valget 14. september. Innvandrerstemmene kan få mye å si. 

 

Valget nærmer seg med stormskritt. Vi skal velge politikere og politiske partier som skal styre våre kommuner og fylkeskommuner kommende fire år. På nasjonalt plan er det et tydelig venstre-høyreskille, men på lokalt plan er det store variasjoner. På spørsmålet om f eks forbud mot tigging (les forbud mot tiggere fra Øst-Europa) stiller kommunene seg meget ulikt, og på tvers av hva moderpartiene står for.

Friskt pust
En frisk nykommer er Miljøpartiet de Grønne, som viser seg som annerledestenkende med politikere som har beina godt plantet på jorda. Flere av kandidatene på Oslolisten er kjenninger av Utrop, og spesielt kan vi nevne Lan Marie Berg som jobbet som journalist i Utrop. Partiet Rødt har også vist seg som en viktig stemme, men partiet mangler gjennomslag fordi enkelte standpunkt blir oppfattet som så radikale at de har vært vanskelig å svelge for den intellektuelle og politikk-interesserte delen av befolkningen.

Det er vanskelig å spå hvordan valget kommer til å gå i år. Det er også vanskelig å si noe om hvordan valgresultatet kan påvirke lokalpolitikk når det gjelder integrering av innvandrere, mottak av flyktninger i lokalsamfunnet og innsatsen for antidiskrimineringsarbeidet. Det er ikke gitt at SV-kommuner er mer tilbøyelige til å bosette flyktninger enn Frp-kommuner. En oversikt Nettavisen laget over syriske flyktninger, viser disse forskjellene.

Personer med innvandrerbakgrunn utgjør nesten 30 prosent av velgerne i Oslo og kan definitivt påvirke valgresultatet.

Det er fremdeles viktig å stemme ved valget. Men hvem og hvilket parti man skal stemme på, avhenger av hvilken kommune man bor i. Særlig i lokalvalg kreves det at du som velger har fulgt med i avisen og kjenner til personene som stiller til valg.

Innvandrere kan avgjøre valget i Oslo
Regelen om at innvandrere kan stemme ved kommunevalg etter å ha bodd her i tre år, ble innført for over 30 år siden. Valgdeltakelsen blant innvandrere var synkende fram mot 2003, men ved valget i 2011 viste særlig unge velgere og velgere fra innvandrerbefolkningen stor interesse i lokalvalget.

Personer med innvandrerbakgrunn utgjør nesten 30 prosent av velgerne i Oslo, og kan definitivt påvirke valgresultatet. Innvandrere er også flinke til å bruke kumulering for å stemme fram enkeltpersoner i ulike partier.

Tradisjonelt stemmer innvandrere på Arbeiderpartiet etterfulgt av SV. Det er også enkelte meningsmålinger som tyder på at også FrP får stemmer fra østeuropeiske innvandrere.

55 prosent av kommunestyrerepresentantene med innvandrerbakgrunn er fra Arbeiderpartiet. SV er det partiet med høyest andel innvandrere av sine representanter med fem prosent, etterfulgt av Ap med fire prosent og Høyre med to prosent. Lavest andel har Senterpartiet med 0,4 prosent.

Uansett hvilket parti man stemmer på, oppfordrer Utrop alle til å delta ved valget og stemme.