Imamer og prester: – Vold er ikke lov

Religøse leder må ta avstand fra vold og undertrykkelse som skjer i Guds navn, mente panelet. Jørn Lemvik, Ingrid Vik, Mehtab Afsar, Ingrid Rosendorf Joys og møteleder Knut Refsdal
Foto: Leila Feratovic
Noen menn slår kona. Men religionen gir oss ikke rett til å slå. Det mener imamer og prester i Norge. 

Tirsdag 1. september var det møte for religiøse ledere. Det var Kirkens Nødhjelp, organisasjonen Digni og Norges Kristne Råd som inviterte til møtet. Det var diskusjon mellom muslimske og kristne ledere. Alle lederne er enige om at religionen deres ikke tillater vold. Møtet het ”Kjønnsbasert vold – religion et hinder eller en mulighet?”.

Lederne diskuterte ansvaret religiøse ledere i Norge og i verden har når det gjelder kjønnsbasert vold og annen undertrykking i religionens navn. Lederne hadde skrevet et brev til statssekretær Tone Skogen. Brevet heter ”Ikke i vårt navn”. Det er underskrevet av 21 religiøse ledere og organisasjoner i Norge. I brevet står det at undertrykking og vold i Guds navn er feil og at det er  religiøse lærdes plikt å fortelle om dette.

– Vi er alle skapt i Guds bilde. Hvert enkelt menneske har verdighet. FNs menneskerettighetserklæring viser dette. Det er en krenkelse av skaperverket å utsette mennesker for vold på grunnlag av hvem de er og hvordan de lever. For oss er det derfor uakseptabelt når religion brukes for å rettferdiggjøre undertrykkelse av mennesker, står det i brevet.

Religiøse ledere sier helt klart at vold er feil. Men problemet er tolkningen – religiøse tekster kan misbrukes.

 Religiøse ledere sier helt klart at vold er feil. Men problemet er tolkningen – religiøse tekster kan misbrukes, sa Mehtab Afsar, som er generalsekretær i Islamsk Råd Norge.