Kjenner seg ikke igjen i uttalelse

Regjeringen og justisministeren er i utakt med Riksadvokatens innstilling, som støtter SVs dokument 8-forslag, mener SVs Petter Eide.
Foto: SV
De to poltikerne Himanshu Gulati mener har sagt regjeringen baserer sin politikk på forakt for muslimer og hat mot innvandrere, kjenner seg ikke igjen i dette. – En slik formulering ligner ikke mine ord, sier Seher Aydar i Rødt. 

 

I intervjuet med Himanshu Gulati nevner Frp-politikeren SV-politiker Petter Eide og Rødts andrekandidat i Oslo Seher Aydar. De to nevnes i forbindelse med en debatt hos Islamsk Råd i august, der muslimhets og rasisme ble hovedtema for diskusjonen. I løpet av debatten mener Gulati at han hørte de to politikerne si at regjeringen baserer sin politikk på forakt for muslimer og hat mot innvandrere.

– Til vanlig har jeg stor respekt for mine motstandere, men den dagen skammet jeg meg over mine politikerkollegaer, sier Gulati til Utrop i intervjuet.

Petter Eide fra SV kjenner seg ikke igjen i det Gulati hevder.

Måten politikere snakker om mennesker på, påvirker resten av samfunnet.

– For det første sa jeg Frp og ikke regjeringen. Ellers sa jeg at Frp bidrar til mobbing av muslimer. Det å foreslå et forbud mot klesdrakten til kvinnelige muslimer, men ikke foreslå noe forbud mot andre klesdrakter, oppfatter muslimske minoriteter som upassende og foraktfullt, sier Eide.

Han kommer med to eksempler på noe som er blitt oppfattet som upassende overfor muslimer.

– De foreslår et forbud mot hijab for barn, hvilket vil si at de går inn for en lovregulering av klærne til muslimer. Ellers tok de i bruk en plakat under valgkampen der det var et bilde av en kvinne med burka og ordene: «Stem Frp» under.

Splittelse og ekskludering
Heller ikke Seher Aydar i Rødt kjenner seg igjen i det Gulati hevder at blant annet hun har sagt.

– En slik formulering ligner ikke mine ord. Jeg mener regjeringen har ført en politikk som øker de økonomiske forskjellene og bygger ned velferdsordningene, samtidig som de retorisk gjør innvandrere til syndebukker. De har også ført en politikk som skaper splittelse, når de egentlig bør jobbe for fellesskap, sier Aydar.

Fram til 2013 hadde Norge en handlingsplan mot rasisme og diskriminering. Denne har ikke regjeringen valgt å føre videre.

– De tidligere handlingsplanene var ikke perfekte, men de sørget for et helhetlig arbeid mot rasisme. I debatten hos Islamsk Råd etterlyste jeg en slik handlingsplan, forteller Rødt-politikeren.

Ungdom med minoritetsbakgrunn opplever rasisme på alle samfunnsarenaer. Det kom fram i en rapport Antirasistisk Senter lanserte i august, påpeker Aydar. Ifølge rapporten opplever ungdommen det offentlige ordskiftet som ekskluderende og belastende.

– Måten politikere snakker om mennesker på, påvirker resten av samfunnet. Dessverre har regjeringsmedlemmer bidratt til å skape et debattklima som oppleves som ekskluderende, mener Aydar.