Snublesteiner. Familien Wachmann, Markveien 25, på Grünerløkka i Oslo.
I 1940-1945 var det krig i Norge. Tyskland var fienden. Mange ble drept. Navnene til dem som ble drept står på små merker på fortauene i Oslo.
Eva Holte
Latest posts by Eva Holte (see all)

 

De små merkene kaller vi snublesteiner. Oppå steinene er det en plate med navnene på de som tyskerne drepte. Nesten alle var jøder. Jødedommen er en religion. Tyskerne likte ikke jøder. Tyskerne var nazister. Sjefen for de tyske nazistene var Adolf Hitler.

Tyskerne tok jødene ut av Norge. Jødene måtte jobbe veldig mye. De bodde i konsentrasjonsleir. Konsentrasjonsleir er et sted hvor jødene bodde sammen og jobbet mye. De fikk lite mat. Tyskerne mishandlet dem. Jødene hadde det veldig vondt. Mange døde. Mange ble drept. Tyskerne drepte dem med gass. Dette kaller vi Holocaust.

Det er 543 snublesteiner i Norge. Flest snublesteiner er i Carlmeyers gate 15 i Oslo. Der er det 19 snublesteiner. 19 jøder i gaten ble sendt til et sted som heter Auschwitz i Polen. Mange av de 19 var barn. De ble gasset i hjel i Auschwitz.

Nazistene drepte jødene med gass.

Mange land kriget mot Tyskland. De har også snublesteiner. Det er snublesteiner i Tyskland også. Snublesteinene skal få oss til å huske alle tyskerne drepte i Den annen verdenskrig.

ORDFORKLARINGER:
Mishandle: bruke vold, for eksempel slå og sparke
Holocaust: engelsk betegnelse på nazis- tenes folkemord på jødene før og under den annen verdenskrig. I perioden 1938–45 ble mer enn 6 millioner jøder drept i utryddelseskampanjen. Jødene selv betegner holo caust shoah eller shoa. Også andre grupper ble utryddet, som homofile og rom.
Fortau: En gangvei ved siden av en bilvei. Fotgjengerne går på fortauet. Bilene kjører i kjørebanen.
Snublestein: her: en stein med viktig infor- masjon på. Egentlig – en stein som en lett kan snuble i.