Enklere for innvandrere å starte organisasjoner

Presentasjonen ble markert med en kake pyntet som forsiden til den nye Frivillighetsmeldingen.
Foto: Natasza Bogacz
Fredag lanseres den nye frivillighetsmeldingen. Idag onsdag, to dager før lanseringen, ble den presentert av kulturministeren – uten at noen fikk se den.

Frivillighetens Dag ble markert onsdag av representanter for det frivillige Norge på DogA i Oslo. 

Kulturminister Trine Skei Grande benyttet anledningen til å fortelle om den nye Stortingsmeldingen Frivilligheita – sterk, sjølvstendig, mangfaldig. Først fredag denne uken blir dokumentet offentliggjort.

Meldingen beskriver målene for den statlige frivillighetspolitikken fremover. Den har tre mål: bred deltakelse og økt sosial mobilitet, større grad av mangfoldighet og frihet fra politisk styring.

Strategien innebærer en forenklingsreform som skal oppnås gjennom digitalisering. Hensikten er blant annet å redusere tidsbruken på saksbehandling i byråkratiet. Departementet vil også fokusere på og styrke Frivillighetsregisteret, samt støtte frivillig sektor med en momskompensasjonsordning.

Ifølge statsråd Skei Grande er frivilligheten helt grunnlegende for et demokratisk og velfungerende samfunn.

På spørsmål om satsing på mangfold i frivillig sektor, svarer statsråden til Utrop: 

– Både satsing på mangfold og forenkling vil gjøre det enklere for innvandrere å involvere seg i frivillige organisasjoner og stifte nye. Begge deler er viktige også som inkluderingstiltak.