Polakker i Norge testes ikke for korona

korona, virus, pandemic
Etter 5. april har FHI sluttet opplyse om fødeland i sine dagsrapporter om Covid-19.
Foto: Pixaby
Tall fra Folkehelseinstituttet viser store forskjeller i koronasmitte mellom ulike innvandrergrupper. Hvorfor er den største innvandrergruppen i Norge, polakker, ikke rammet av korona?

Folkehelseinstituttet publiserte 1. april tall de smittede i Norge fordelt på fødeland. Statistikken viste at 18 prosent av alle smittede var innvandrere. Blant disse igjen, var somaliere kraftig overrepresentert. Det fulgte med heftig diskusjonen i etterkant av offentliggjøringen.

Det er 28  000 personer med somalisk bakgrunn i Norge. I dag er 290 av dem påvist smittet av koronaviruset, ifølge rapporten fra 5. april. Men somaliere er ikke den største innvandrergruppen i Norge, det er nemlig polakkene.

Ifølge Statistisk Sentralbyrå (SSB) bor det over 100 000 polakker i Norge. Likevel nevnes de ikke blant grupper utenlandsfødte i FHI statistikken. Hvorfor er ingen fra en så stor gruppe smittet?

Polakkene ser ut til å ha god helse og er ikke i risikogruppen, mener Petter Elstrøm fra FHI.
Foto : FHI

– Det er to forklaringer på at vi ikke har funnet mange positive blant polakkene i Norge, forklarer Petter Elstrøm, forsker ved Folkehelseinstitutet til Utrop.

– Enten er det lite smitte blant denne minoritetsgruppen eller at mange i denne gruppen ikke testes.

Polakker testes ikke

Elstrøm forklarer at hvis den andre grunnen er riktig, kan det være at mange fra Polen kan være smittet – like mange som fra andre folkegrupper.

Hvorfor blir ikke polakkene i Norge testet for koronaviruset? Det er begrenset testkapasitet på korona i Norge, og i hovedsak er det disse tre gruppene som testes:

  • helsepersonell med symptomer utover 2 døgn,
  • de med symptomer som har behov for innleggelse,
  • personer som har vært i nærkontakt med smittede.

Derfor kommer Elstrøm med en forklaring på hvorfor polske innvandrere ikke testes:

– Det kan være at polakker i liten grad har blitt innlagt på sykehus med Covid-19 symptomer.

God helse

Blant polakkene er det nemlig færre alvorlig syke som blir testet. Men hva er forklaringen på at det ikke dukker opp polske pasienter med pustevansker på norske sykehus?

– Dette er ren spekulasjon, men det kan hende at det ikke er så mye spredning blant denne minoriteten fordi polakkene trolig er i god helse.

Så enkel kan altså forklaringen være. De som er bosatt i Norge er stort sett byggearbeidere og håndverkere. De fleste av disse er unge menn og deres familier. Som vi vet, er det eldre som rammes hardest av Covid-19.

– Det er ikke mange blant polakkene i Norge som er i høy alder eller har andre underliggende sykdommer som øker risikoen for alvorlig sykdom og innleggelse i sykehus, sier Elstrøm.

Mangler informasjon

I forhold til andre minoritetsgrupper er det blitt sagt at dårlig informasjon på egne språk kan være årsak til smitte. Kan det også være tilfellet med den polske minoritetsgruppen?

– Det kan selvfølgelig hende at de ikke får nok informasjon eller at de ikke tar kontakt med helsetjenestene fordi de ikke vet hvordan helsevesenet i Norge fungerer, eller at de ikke har fastlege i Norge, sier Elstrøm.

– Vi har lagd informasjon på mange minoritetsspråk, også på polsk, som blir mye brukt på våre nettsider ser vi. Vi har også delt den direkte til polske grupper på Facebook og til kontaktpersoner i polske miljøer, samt en polsk-norsk radiokanal, forteller han videre.

Fikk informasjon fra Polen

Polakker i Norge er godt informerte gjennom infokanaler fra Polen, mener forskningsdirektør i PRIO Marta Bivand Erdal.
Foto : PRIO

Forskere fra PRIO har også stilt spørsmålet om informasjon kan ha nådd fram til alle grupper.

– Det er færre som ble testet positivt blant polakker, og få smitet blant polakker enn man skulle anta basert på antall polakker som bor i Norge. Så man undrer seg jo over om det betyr færre smittede, færre alvorlig syke som blir testet, sier forskningsdirektør ved PRIO, Marta Bivand Erdal til Utrop.

Hun forklarer at forskere fra PRIO har vurdert mange faktorer og kommet med mulige hypoteser, blant annet følgende:

– Polakker har fått med seg mer informasjon og mye tidligere fra Polen, siden Polen tidligere enn Norge stengte skoler, og kommunikasjon via polske kanaler er lett tilgjengelig for polakker i Norge.

– Noen av dem som jobber mer midlertidig i Norge har reist tilbake til Polen.

Jobber isolert

En annen forklaring, ifølge Bivand Erdal, er typen yrke som polakkene har.

– Vi vet at det fortsatt er 2/3 menn og 1/3 kvinner blant polske innvandrere i Norge og at en vesentlig andel menn jobber i byggebransjen, som er en ganske annen type jobb enn for eksempel bussjåfører eller butikkmedarbeidere hvor smittefaren er stor, sier hun.

Mens andre innvandrergrupper er ansatt i yrker hvor de er utsatt for nærkontakt med kunder, jobber polakkene hovedsakelig i små grupper på byggeplasser. De er derfor ikke i nærkontakt med mange potensielle smittede i løpet av arbeidsdagen.

Etter 5. april har FHI sluttet opplyse om fødeland i sine dagsrapporter om Covid-19.