Du må søke om autorisasjon for å få jobb som tannlege

Vi er inne i en veldig prekær og vanskelig tid. Mest sannsynlig vil de kommende dager bli enda hardere og vanskeligere. Vi har alle på en eller annen måte fått kjent på koronakrisens effekter. Hos barn, voksne, arbeidstakere, arbeidsgivere og eldre. Det gjelder både stenging av skoler og permitteringer for mange som er i jobb.

Nå er det fellesskapet som gjelder

Vi er bekymret og redde. Vi befinner oss i en uviss og uforutsigbar tid. På den ene siden, frykter folk smitte. Helsedirektoratet sier at 1,6 millioner nordmenn er i risikogruppen for å bli alvorlig syke. Det er én av tre av oss. På den andre siden, frykter vi enorme økonomiske konsekvenser. Vi ser rekordhøye permitteringer i arbeidslivet. Folk hamstrer, selv om det ikke er mangel på mat. Samtidig ser vi at mange viser omsorg, vilje og engasjement.

Det er så viktig at vi fortsetter denne kampen, sammen, og ikke gir opp håpet om at det blir bedre. Det er under kriser som denne at vi ser hvor viktig fellesskapet er. Det er avgjørende at vi stiller opp for hverandre og ikke tenker bare på oss selv. Alt tyder på at de aller fleste er med i den store dugnaden denne epidemien krever av oss. Mange har valgt å stille opp frivillig for mennesker som sitter i karantene for å handle mat. Andre stiller opp på sykehus og i andre helsetjenester hvor det trengs. Bedrifter og butikker har gjort mye og strukket seg langt for å levere tjenester og varer til kunder. Nå er det fellesskapets beste som gjelder, ikke egne individualistiske interesser.

Jeg håper denne perioden med karantene får oss til å sette pris på friheten vi har

Jeg håper denne perioden med karantene får oss til å sette pris på friheten vi har. Denne dugnaden får oss til å verdsette betydningen av tillit og fellesskap.

Ivareta samholdet, også i framtiden

Jeg må rette en stor takk til alle de flotte menneskene som holder hjulene gående. Særlig de som jobber i samfunnskritiske yrker innen helse, brannvesen, politi, dagligvarehandel og så videre.

Politiske partier har ikke utnyttet denne krisen for å slå politisk mynt, men har vist evne til å inngå brede kompromisser. Det skal de ha honnør for. Det samme gjør regjeringen og helsemyndighetene for den iherdige innsatsen de legger i arbeidet for å berge Norge i den vanskeligste krisen vi har opplevd etter andre verdenskrig.

La oss fortsette å ivareta dette samholdet også i tiden fremover.