– Gi trygd og helsehjelp til papirløse og ureturnerbare under koronakrisen

Arne Viste er opptatt av at korona-krisen ikke utgjør en prinsipiell forskjell.
I Portugal har myndighetene gitt alle asylsøkere midlertidige utvidede rettigheter fram til 1. juli. Tiltaket skal sikre at alle som trenger det har tilgang til trygd og helsehjelp mens koronakrisen pågår. Hvorfor gjør vi ikke som Portugal?
1.4K+Shares

Det er Arne Viste som stiller dette spørsmålet i Vårt Land. Viste ble i fjor ble dømt til et års betinget fengsel for å ha ansatt papirløse mennesker.

Asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente har samme rett til helsetjenester som den øvrige befolkningen. Ureturnerbare mennesker har derimot kun rett på akutt helsehjelp.

Arne Viste er opptatt av at korona-krisen ikke utgjør en prinsipiell forskjell.

– De fleste papirløse har det omtrent som før. De får ikke helsehjelp, får ikke jobbe og lever uverdige liv, sier Viste til Vårt Land.

På spørsmålet om Norge bør gi papirløse mennesker midlertidig statsborgerskap mens koronakrisen pågår, svarer Kunnskapsdepartementet, som har ansvar for integreringsfeltet, følgende:

«Flere rettigheter og plikter som tidligere var knyttet til statsborgerskapet, knyttes i dag til om personen er bosatt, registrert i folkeregisteret, har lovlig opphold eller faktisk oppholder seg i landet. Rett til helsetjenester og trygd følger i all hovedsak ikke av norsk statsborgerskap».

Les hele saken i Vårt Land.